Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport tygodniowy WHO o stanie pandemii koronawirusa – 31.07-06.08.2020

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Amerykańskie Biuro Regionalne WHO wydało ostrzeżenie przed używaniem chloru jako produktu leczniczego przeciw COVID-19. WHO zaleca, aby ludzie unikali spożywania produktów zawierających dwutlenek chloru lub substancje pokrewne (podchloryn sodu, wybielacz itp.) oraz żeby wszelkie przypadki wprowadzania takich produktów do obrotu do celów terapeutycznych zgłaszać władzom.

WHO opublikowało tymczasowe wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa wody, urządzeń sanitarnych i gospodarki odpadami oraz warunki higieniczne, które są niezbędne do zapobiegania chorobom i ochrony zdrowia ludzkiego w każdym przypadku ogniska chorób zakaźnych, w tym podczas pandemii COVID-19.

WHO opublikowało sprawozdanie z postępów w zakresie gotowości i reagowania na COVID-19. W sprawozdaniu tym podkreślono postępy poczynione w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r. w ramach trzech celów: zwiększenie międzynarodowej koordynacji i wsparcia; zwiększenie gotowości krajów oraz reagowanie według filarów; oraz przyspieszenie badań i innowacji.

Przy ponad 18 mln zgłoszonych przypadkach zachorowań i wzroście liczby nowych o ok. 250 tys. każdego dnia, nie jest to obecnie czas na samozadowolenie. Ponieważ gospodarki i społeczeństwa mocno się otworzyły, WHO nadal wzywa społeczeństwa do zachowania czujność i podejmowania środków ostrożności, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się COVID-19; jednocześnie wzywa kraje do zwiększenia liczby testów i śledzenie kontaktów w celu zapewnienia, że żadne przypadki nie zostaną pominięte i że dostępne jest odpowiednie leczenie.

Państwa, terytoria, obszary, w których odnotowano potwierdzone przypadki COVID-19, 6 sierpnia 2020 r.

Liczba potwierdzonych przypadków COVID-19, według daty sprawozdania i regionu WHO, od 30 grudnia 2019 r. do 6 sierpnia 2020 r.

Kraje europejskie w których odnotowano potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19 i zgony. Dane na dzień 6 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne w raportach WHO

Wybierz obszar: Koronawirus

Autor: WHO

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.