Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Spór wokół GMO – kontrowersyjny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Kategoria: Biznes

Dyskusja o GMO w Europie

Wyrok europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie technik mutagenezy ponownie rozbudził dyskusje na temat stosowania inżynierii genetycznej w UE – firmy biotechnologiczne, rolnicy, producenci żywności ekologicznej i ekolodzy wciąż są w tej kwestii podzieleni. W lipcu br. sędziowie Trybunału orzekli, że organizmy uzyskane na drodze mutagenezy należy uznać za organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) i w związku z tym powinny podlegać one regulacjom dotyczącym GMO.

Ograniczenie rozwoju rolnictwa

Część przedstawicieli przemysłu rolniczego wyraziła swoje rozczarowanie z powodu decyzji, która może „stanowić przeszkodę dla rozwoju nowoczesnych technik rolniczych w Unii Europejskiej”, ponieważ „znacząco ogranicza” możliwość opracowywania nowych odmian roślin uprawnych. José Ramón Díaz z hiszpańskiego Stowarzyszenia Młodych Rolników (ASAJA) stwierdził, że stawia to europejskie rolnictwo „w niekorzystnej sytuacji na globalnym rynku”, gdzie przewagę zyskują inne kraje, takie jak USA czy Chiny.

Innowacje są potrzebne

Atmosfera nieufności wobec nowych technologii rolniczych hamuje rozwój odmian roślin, które w kontekście zmian klimatu mogłyby przyczynić się do zwiększenia plonów lub poprawy odporności upraw na suszę. Innowacje są potrzebne i niewykluczone, że wyrok Trybunału opóźni dostęp europejskich rolników do nowych odmian, aczkolwiek „warto upewnić się, że produkty, które trafiają na rynek są całkowicie bezpieczne”, zaznaczają przedstawiciele hiszpańskich organizacji rolniczych.

„Ryzyko związane z mutagenezą”

Natomiast Międzynarodowa Federacja Ruchu Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) wyraziła zadowolenie z decyzji, dodając, że Komisja Europejska powinna zagwarantować jak najszybsze wdrożenie nowego prawa przez wszystkie państwa członkowskie, jako że „ryzyko związane z mutagenezą jest zbliżone do tego, które niosą ze sobą transformacje genetyczne”. W podobnym tonie wypowiedziały się Greenpeace oraz Friends of Earth International.

Ekolodzy zadowoleni

Przedstawiciele tych organizacji podkreślili, że dzięki podjętej przez Trybunał decyzji organizmy wytworzone poprzez mutagenezę będą podlegać analizie ryzyka, identyfikacji i wymogom dotyczącym etykietowania na tych samych zasadach, co organizmy transgeniczne. „Sędziowie uznali, że w przypadku roślin i zwierząt poddanych mutacjom genetycznym powinny mieć zastosowanie te same regulacje, które dotyczą wszystkie GMO”, stwierdził Greenpeace w komunikacie prasowym, w którym wezwał również Komisję Europejską oraz państwa członkowskie UE, by wzięły pod uwagę wyrok Trybunału.

Źródła:

  1. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=mutageneza&docid=204387&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=695652#ctx1
  2. https://www.efeagro.com/noticia/sentencia-tribunal-ue-reacciones-edicion-genoma/

Wybierz obszar: Badania żywności Nowości rynkowe

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.