Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szerokie wsparcie dla programu GFSI „Race to the Top”

Kategoria: Biznes

Wyniki otwartych konsultacji GFSI świadczą o poparciu wszystkich zakątków branży dla wizji przyszłości GFSI z bezpieczną żywnością dla konsumentów na całym świecie. Odpowiedzi wskazują na szerokie poparcie dla przedstawionej ambitnej mapy drogowej i gotowość do wspólnej podróży.

Owocne konsultacje z wieloma zainteresowanymi stronami

Zespół GFSI i zarząd GFSI chciałyby podziękować każdemu respondentowi za poświęcenie czasu na dostarczenie cennego wkładu, podkreślenie potencjalnego ryzyka i wskazanie, gdzie potrzebne są wyjaśnienia w ramach „Race to the Top”. Od samego początku współpraca była modus operandi GFSI, a proces konsultacji z interesariuszami jest kluczową częścią pracy GFSI.

Byliśmy zachwyceni, widząc solidną reprezentację kluczowych grup interesariuszy - od jednostek certyfikujących i właścicieli programów certyfikacji po detalistów i kupujących, organy regulacyjne, stowarzyszenia i nie tylko. Dogłębna analiza odpowiedzi została przeprowadzona od zakończenia Konsultacji i cieszymy się, że możemy podzielić się wynikami, które naszym zdaniem będą korzystne dla wszystkich w następnych fazach pracy GFSI, w tym dla osób, które nie brały udziału w Konsultacjach.

Co oznacza „Race to the Top”

„Race to the Top” to cały pakiet inicjatyw, których celem jest ciągłe doskonalenie. Po raz pierwszy ogłoszony został na konferencji GFSI 2020 w Seattle. GFSI konsultował się w sprawie czterech cech szerszych ram koncepcyjnych, które są odpowiedzią na ostatnie wyzwania związane z zaufaniem i pewnością do istniejących mechanizmów, w tym certyfikacji stron trzecich, skuteczności audytu i harmonizacji.

Ramy proponują wzmocnienie nadzoru GFSI nad każdym aspektem ekosystemu GFSI w celu zwiększenia zaufania, przejrzystości i zaufania do certyfikatów i wyników audytów uznanych przez GFSI. Ponadto GFSI stara się zabezpieczyć swoje miejsce w systemie bezpieczeństwa żywności, aby pozostać wiernym swoim korzeniom jako organizacja porównująca i odpowiedzialna za „co”, a nie „jak” - w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Cztery podstawowe cechy zostały ukształtowane przy wsparciu interesariuszy, w tym przedstawicieli jednostek akredytujących, jednostek certyfikujących, właścicieli programów certyfikacji, członków i branży, którzy wnieśli znaczący wkład w okresie od października 2019 r. do lutego 2020 r.

Cechy zostały następnie przedstawione do konsultacji:

Cecha 1: opracowanie wymogów dotyczących harmonizacji i analizy porównawczej dla dostawców szkoleń dla audytorów bezpieczeństwa żywności i ustawicznego doskonalenia zawodowego (CPD).

Cecha 2: przejście do procesu bieżącej oceny i ciągłego dostosowywania do wymagań GFSI dotyczących CPO.

Cecha 3: opracowanie opartego na współpracy podejścia do zarządzania jednostkami certyfikującymi między CPO, jednostkami akredytującymi i GFSI.

Cecha 4: opracowanie platformy certyfikatów umożliwiającej dostęp do danych certyfikatów wszystkich FBO certyfikowanych w ramach programu uznanego przez GFSI.

Jak zareagowali interesariusze?

Odpowiedzi udzielone podczas konsultacji wskazują na powszechne uznanie, że te cztery cechy są właściwe do ustalenia priorytetów, że są to obszary, które mogą mieć najbardziej pozytywny wpływ i że GFSI jest właściwą organizacją do tego zadania. Zainteresowane strony, które odpowiedziały, zgłosiły pewne obawy dotyczące proponowanego tempa zmian, które ich zdaniem mogą okazać się wyzwaniem. Wiele odpowiedzi wskazywało na brak zrozumienia, co zamierza zrobić GFSI. Firma GFSI udzieliła odpowiedzi na każdy zgłoszony komentarz i wskazała, w jaki sposób wszystkie uwagi zostaną uwzględnione w przyszłości.

Co dalej z programem „Race to the Top”?

Podczas konsultacji firma GFSI została wyróżniona za wyjątkową rolę w ułatwianiu skutecznego dialogu między wieloma podmiotami w systemie bezpieczeństwa żywności. Rola ta będzie najważniejsza w następnym etapie inicjatywy „Race to the Top”, w którym GFSI przejdzie do fazy projektowania, opracowywania i wdrażania funkcji we współpracy z ekspertami z danej dziedziny. Zainteresowane strony zostaną zaproszone do współpracy z GFSI, gdy będzie działać na rzecz zapewnienia bezpieczniejszej żywności dla konsumentów na całym świecie.

Dostęp do konsultacji

 

Źródło: informacja prasowa GFSI

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.