Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Biodegradowalne opakowania jadalne z produktów ubocznych i odpadów żywnościowych

Kategoria: Opakowania

Chociaż w UE od wielu lat podejmowane są działania mające na celu zwiększenie zrównoważonego wymiaru systemu żywnościowego, nadal rosną szkodliwe dla środowiska skutki wykorzystania zasobów naturalnych, rosnącej produkcji i konsumpcji żywności i wytwarzania odpadów.

Nasze społeczeństwo nieustannie zmaga się z problem marnowania żywności i niewystarczającego zagospodarowania odpadów roślinnych z przetwórstwa rolno-spożywczego, a także dynamicznie rosnąca ilością zużytych opakowań i naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych.

Obecnie znaczna część z odpadów z przemysłu rolno-spożywczego poddawana jest odzyskowi. Odpady powstające w przemyśle olejarskim czy owocowo-warzywnym mogą być wykorzystywane w postaci biomasy do skarmiania zwierząt hodowlanych. Innym rozwiązaniem zagospodarowania tego typu odpadów jest odzyskiwanie obecnych w nich substancji bioaktywnych, w postaci ekstraktów i ich zastosowanie w produkcji nutraceutyków, żywności funkcjonalnej i wzbogaconej. Niestety znaczna część odpadów z przemysłu rolno-spożywczego nie może być w ten sposób zagospodarowana. Obecne rozwiązania zagospodarowania odpadów rolno-spożywczych wciąż nie dają oczekiwanego efektu ani w skali regionalnej, ani światowej. W efekcie wiele zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego nadal zmaga się z problem dużej ilości niezagospodarowanych roślinnych surowców odpadowych, takich jak wytłoki, pestki, skórki.

Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, zespół składający się z mgr inż. Joanny Grzelczyk, dr inż. Ilony Gałązki-Czarneckiej i dr inż. Joanny Oracz z Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ opracował nowatorską technologię otrzymywania jadalnych opakowań z naturalnych produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego. 

Innowacyjne rozwiązanie stworzone przez zespół z PŁ pozwala na produkcję biodegradowalnych opakowań z odpadów roślinnych, a nie z surowców pierwotnie przeznaczonych przede wszystkim do konsumpcji, aby nie zabierać przyszłym pokoleniom surowca produkcyjnego, żywieniowego. Opracowane receptury zakładają wykorzystanie w produkcji opakowań i naczyń jednorazowych nawet 65-90 proc. różnych roślinnych odpadów produkcyjnych. Ponadto w odróżnieniu do obecnie produkowanych opakowań i naczyń jednorazowych z biodegradowalnych polimerów, metoda wytwarzania innowacyjnego opakowania jadalnego opracowana przez zespół z PŁ nie wymaga stosowania jakichkolwiek dodatkowych syntetycznych substancji chemicznych.

Do otrzymywania tworzyw biodegradowalnych stosowane są polimery naturalne i syntetyczne (np. skrobia, polihydroksyalkanian, polietylen ze skrobią), a także związki chemiczne, które nie są przyjazne dla środowiska naturalnego. Produkcja tego typu biodegradowalnych polimerów odznacza się również wysoką emisją dwutlenku węgla do atmosfery.

Zastosowanie odpadów roślinnych z branży rolno-spożywczej do produkcji opakowań i naczyń jednorazowych jest niezwykle interesującym kierunkiem wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. Dodatkowym atutem opakowań i naczyń jednorazowych wykonanych z odpadów roślinnych z branży spożywczej jest ich szybka biodegradacja. Chociaż na rynku dostępne są opakowania i naczynia jednorazowe z produktów roślinnych np. ze zbóż, to są one wytwarzane z surowców o cechach konsumpcyjnych, które są pełnowartościowym surowcem żywnościowym a nie odpadem.

Technologia otrzymywania innowacyjnego opakowania jadalnego opracowana przez zespół z PŁ została zgłoszona do ochrony patentowej. Innowacyjny pomysł z PŁ na zagospodarowanie odpadów bierze udział w konkursie „Mam pomysł na startup” organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi. Prowadzone są również rozmowy z potencjalnym klientem zainteresowanym wprowadzeniem opracowanego rozwiązania do powszechnego użytku.

Wybierz obszar: Nowości rynkowe Opakowania

Autor: mgr inż. Joanna Grzelczyk, dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka i dr inż. Joanna Oracz

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn