Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne

Kategoria: Prawo Żywnościowe

We wrześniu opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1595 zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Gorgonzola (ChNP)].

Zmiany dotyczą opisu produktu, dowodu pochodzenia, metody produkcji, etykietowania, pakowania oraz przepisów dotyczących certyfikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem zatwierdza się zmiany w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej specyfikacji dotyczącej nazwy „Gorgonzola” (ChNP). Skonsolidowany jednolity dokument znajduje się w załączniku do rozporządzenia 2017/1595.

Rozporządzenie co do zasady wchodzi w życie 12 października 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Natomiast, co istotne, zasadę określoną w art. 4 specyfikacji produktu oraz w sekcji 3.6 jednolitego dokumentu, zgodnie z którą „ser Gorgonzola” można także wprowadzać do obrotu w uprzednio pakowanych porcjach niepokrytych karbowaną folią aluminiową po uzyskaniu certyfikacji zatwierdzonej jednostki certyfikującej lub innej upoważnionej przez nią jednostki certyfikującej” stosuje się dopiero od dnia od dnia 12 kwietnia 2018 r.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn