Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ciała obce i drobnoustroje w produktach spożywczych - raport tygodniowy RASFF (30.07-05.08.2018)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (30.07-05.08.2018) przygotowanego przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potecnjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanym przez nas raportem:

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018

PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF 

Produkt:  rodzynki
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  ochratoksyna A (19.23 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie został wprowadzony na rynek
Podjęte działania:  odesłanie do nadawcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność – odrzucenie produktu na granicy- kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  nasiona sezamu
Kraj pochodzenia:  Polska
Ryzyko:  Salmonella (obecność/25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  poinformowanie odbiorcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  mrożone mięsne kulki
Kraj pochodzenia:  Polska
Ryzyko:  ciało obce (fragment skóry z futrem zwierzęcym)
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - skarga konsumencka

 

Produkt:  krojona kiełbasa
Kraj pochodzenia:  Polska
Ryzyko:  wybrzuszenie opakowania
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność – informacje na temat działań następczych - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  plastikowe wyposażenie kuchenne
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  zbyt wysoki poziom ogólnej migracji
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie został wprowadzony na rynek
Podjęte działania:  import nie został autoryzowany
Rodzaj powiadomienia:  żywność – informacje na temat działań następczych - kontrola własnej firmy


POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF

Produkt:  nasiona sezamu
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  Salmonella (obecność/25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  poinformowanie odbiorcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  mrożone mięsne kulki
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  ciało obce (fragment skóry z futrem zwierzęcym)
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - skarga konsumencka

 

Produkt:  mrożone wiśnie
Kraj zgłaszajacy:  Holandia
Ryzyko:  norowirus (obecność/25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  zastosowanie środków fizyczno/chemicznych
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  mrożone czerwone porzeczki
Kraj zgłaszajacy:  Belgia
Ryzyko:  norowirus (obecność/25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  brak
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  krojona kiełbasa
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  wybrzuszenie opakowania
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność – informacje na temat działań następczych - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  nasiona dyni
Kraj zgłaszajacy:  Holandia
Ryzyko:  fragmenty szkła
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dalsza dytrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  poinformaowanie odbiorców
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - skarga konsumencka

  

PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM 

 

Produkt:  nasiona sezamu
Kraj pochodzenia:  Polska
Ryzyko:  Salmonella (obecność/25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  poinformowanie odbiorcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  mrożone mięsne kulki
Kraj pochodzenia:  Polska
Ryzyko:  ciało obce (fragment skóry z futrem zwierzęcym)
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych państw członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność – ostrzeżenie - skarga konsumencka

 

Produkt:  makaron instant
Kraj pochodzenia:  Włochy
Ryzyko:  nielegalny import (obecność fragmentów DNA pochodzenia bydlęcego)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  konfiskata
Rodzaj powiadomienia:  żywność – informacja na temat działań nastepczych - oficjalna kontrola rynku

 

Wybierz obszar: RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn