Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dodatki do żywności - celuloza mikrokrystaliczna

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

17 stycznia 2018 r. opublikowano rozporządzenie Komisji nr 2018/75 zmieniające załącznik do rozporządzenia nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla celulozy mikrokrystalicznej (E 460 (i)).

Przyczyny zmiany

W dniu 8 lutego 2016 r. złożono wniosek o zmianę specyfikacji dotyczących dodatku do żywności celuloza mikrokrystaliczna (E 460 (i)). Specyfikacja dotycząca rozpuszczalności dodatku do żywności celuloza mikrokrystaliczna (E 460 (i)) zawierała tekst: „Nierozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Słabo rozpuszczalny w roztworze wodorotlenku sodu”. Wnioskodawca zaś wnosił, aby specyfikacja dotycząca rozpuszczalności tego dodatku do żywności zawierała zmieniony tekst: „Nierozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Praktycznie nierozpuszczalny lub nierozpuszczalny w roztworze wodorotlenku sodu”.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że wnioskowana zmiana specyfikacji dotyczącej rozpuszczalności celulozy mikrokrystalicznej (E 460 (i)) nie budzi obaw co do bezpieczeństwa. Urząd zalecił jednak, by w specyfikacjach unijnych znalazła się informacja dotycząca stężenia roztworu wodorotlenku sodu, jakie należy zastosować do badania rozpuszczalności.

Szczegóły zmiany

Zgodnie z tym rozporządzeniem, zmienia się zatem opis rozpuszczalności ww. dodatku do żywności na „nierozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Praktycznie nierozpuszczalny lub nierozpuszczalny w roztworze wodorotlenku sodu (stężenie: 50 g NaOH/l)”.

Rozporządzenie weszło w życie 7 lutego 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.