Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana Rozporządzenia - Poziomy pozostałości pestycydów - rtęć

Kategoria: Prawo Żywnościowe

16 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2018/73, zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości związków rtęci w określonych produktach oraz na ich powierzchni. Na podstawie rozporządzenia ustalono tymczasowe NDP rtęci, które będą podlegały rewizji w okresie 10 lat.

Ratio legis rozporządzenia zmieniającego

W preambule rozporządzenia wskazano, że najnowsze dane pochodzące z monitorowania potwierdzają, że pozostałości związków rtęci występują w kilku produktach na poziomach wyższych niż granica oznaczalności. Uwzględniając percentyl wszystkich wyników pobierania próbek, zgłoszono następujące przypadki występowania pozostałości: orzechy z drzew orzechowych: 0,02 mg/kg; świeże zioła: 0,03 mg/kg; grzyby uprawne: 0,05 mg/kg; grzyby dzikie: 0,50 mg/kg, z wyjątkiem borowików szlachetnych: 0,90 mg/kg; nasiona oleiste: 0,02 mg/kg; herbaty, ziarna kawy, napary ziołowe i ziarna kakaowe: 0,02 mg/kg; przyprawy: 0,02 mg/kg, z wyjątkiem imbiru, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego i kurkumy: 0,05 mg/kg; mięso: 0,01 mg/kg, z wyjątkiem mięsa zwierząt łownych: 0,015 mg/kg oraz mięsa z kaczek (hodowlanych i dzikich): 0,04 mg/kg; tłuszcz zwierzęcy: 0,01 mg/kg; podroby jadalne: 0,02 mg/kg, z wyjątkiem podrobów ze zwierząt łownych: 0,025 mg/kg oraz podrobów z dzika: 0,10 mg/kg; mleko: 0,01 mg/kg; oraz miód: 0,01 mg/kg;

Jako że w Unii już ponad trzydzieści lat temu rozpoczęto stopniowe wycofywanie pestycydów zawierających rtęć, można uznać, że rtęć jest obecna w żywności z powodu zanieczyszczenia środowiska. Należy zatem zastąpić wartości wzorcowe wartościami wymienionymi w motywie 4, tak aby odzwierciedlić w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 fakt, że rtęć pochodzi ze środowiska naturalnego. Umożliwi to właściwym organom krajowym podjęcie odpowiednich działań egzekucyjnych na podstawie rzeczywistych wartości NDP. Ze względu na to, że w produktach wymienionych powyżej związki rtęci występują na niskim poziomie oraz biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące spożycia w Unii, ogólny wkład w narażenie z dietą jest uznawany za niski i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. NDP w odniesieniu do tych produktów powinny zostać ustalone jako tymczasowe w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

Przykładowe zmiany

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Przykładowo, obecne NDP związków rtęci w żywności wynoszą:

 - w miodzie 0,01 mg/kg,

- w grzybach 0,05 mg/kg,

- w herbacie, naparach ziołowych 0,02 mg/kg,

-  w mleku 0,01 mg/kg.

Rozporządzenie weszło w życie 7 lutego 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.