Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Eksport żywności do Wielkiej Brytanii

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej spowodowało nową sytuację prawną związaną z wyzwaniami jakie stawia przed przedsiębiorcami prowadzenie handlu po Brexicie. W celu zapewnienia niezakłóconej wymiany handlowej oraz możliwości dalszego kontynuowania wspólnych interesów konieczne było ustalenie odpowiednich wytycznych w tym zakresie.  

Wielka Brytania określiła jakie kroki muszą podjąć przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej aby eksportować do niej towary. Zalecenia objęły m.in. kupno lub sprzedaż towarów, ich transport, ale także eksport produktów spożywczych i napojów oraz eksport produktów rolno-spożywczych. 

Eksport produktów spożywczych i napojów

Wśród najważniejszych warunków niezbędnych w celu eksportu produktów spożywczych podkreślić należy konieczność uzyskania numeru GB EORI (Economic Operator Registration and Identyfication). Jest to indywidualny numer identyfikacyjny nadawany każdemu podmiotowi, który prowadzi wymianę handlową z krajami spoza UE. Dzięki temu kodowi możliwe jest śledzenie i rejestrowanie informacji o charakterze celnym na terenie Unii Europejskiej. Wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. obowiązek posiadania numeru EORI obejmuje także sprzedaż  online. 

Kolejnym warunkiem niezbędnym w celu eksportu produktów spożywczych jest zagwarantowanie ich zgodności z wymogami w zakresie etykietowania żywności. Wiąże się to także z z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji którą należy posiadać przy przewożeniu towarów, w przypadku eksportu zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego, konsekwencją opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur UE jest wznowienie działalności punktów kontroli granicznej (BCP), przez którą obecnie będą musiały przechodzić wszystkie towary. Dodatkowo, przedsiębiorcy muszą zadbać o zgodność z nowymi wymogami fitosanitarnymi w odniesieniu do wielu produktów. 

Szczegółowe warunki dotyczące dla przedsiębiorstw handlujących żywnością i napojami znajdziesz pod adresem:

https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-businesses-working-with-the-eu

Eksport produktów rolno-spożywczych

W przypadku, kiedy przedsiębiorca planuje sprzedawać produkty rolno-spożywcze do Wielkiej Brytanii, zobowiązany jest on przede wszystkim spełnienia określonych wymogów odnośnie eksportu żywności, napojów lub produktów rolnych z UE do Wielkiej Brytanii oraz do ustalenia jakie dokumenty, pozwolenia i zaświadczenia są wymagane. Oprócz tego, przedsiębiorcy zamierzający eksportować produkty rolno-spożywcze do Wielkiej Brytanii, zobowiązani są z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie brytyjskie władze. 

W przypadku eksportu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, odpowiednie nowe wymogi sanitarne i fitosanitarne będą wprowadzane przez cały 2021 rok. Związane to będzie także z wprowadzeniem nowych eksportowych świadectw zdrowia. Podobnie w przypadku roślin: również i one będą musiały spełniać nowe wymogi sanitarne, fitosanitarne oraz posiadać odpowiednie świadectwa. Organem, w którego kompetencjach leży informowanie czy w przypadku konkretnego produktu takie świadectwo jest wymagane jest Państwowa Inspekcja ds. Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub miejscowy organ kontroli fitosanitarnej. Państwowa Inspekcja ds. Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest także organem upoważnionym do wydawania odpowiednich świadectw fitosanitarnych niezbędnych w celu rozpoczęcia eksportu do Wielkiej Brytanii. Ważnym elementem eksportu produktów roślinnych jest również ustalenie czy rośliny wymagają laboratoryjnego badania próbek pod kątem obecności szkodników i chorób lub inspekcji w okresie wegetacyjnym. 

Więcej informacji na temat handlu z Wielką Brytanią po Brexicie znajdziesz na rządowych stronach UK pod adresem:

https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl#eksport-produktw-spoywczych-i-napojw 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Przemysł mięsny Przemysł mleczarski Przemysł napojowy Przemysł piekarski

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

 • 18.01.2021

  Umowa między UE a UK zatwierdzona. Bez ceł i ograniczeń ilościowych, ale będą kontrole.

  1 stycznia 2021 została zatwierdzona Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w której przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe. Porozumienie to pozwala na zniesienie obowiązywania ceł i ograniczeń ilościowych, powróciły jednak kontrole graniczne.

  Czytaj więcej
 • 05.01.2021

  UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

  Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

  Czytaj więcej
 • 22.10.2020

  Handel z Wielką Brytanią po Brexit - Abstrakt artykułu

  Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej spowodowało nową sytuację prawną związaną z handlem. Jednym z kluczowych założeń powstania Unii Europejskiej było umożliwienie Państwom Członkowskim swobodnej, niezakłóconej wymiany handlowej, jednakże w obliczu Brexitu swobodny przepływ towarów między Wielką Brytanią, a Unią Europejską stanął pod znakiem zapytania. W związku z tym należało podjąć stosowne działania zmierzające do usankcjonowania nowych warunków handlu między Wielką Brytanią a krajami unijnymi. 

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.