Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Kategoria: Biznes

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas jaki pozostał do zakończenia okresu przejściowego, którego ostatnim dniem jest 31 grudnia br., umowa zacznie obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021.

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Opracowane przez MRiRW wskazówki dla przedsiębiorców nt. skutków zakończenia okresu przejściowego pozostają w tym zakresie aktualne (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3).

Współpraca w obszarze rybołówstwa

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania i UE będą współpracować w ramach Umowy o handlu
i współpracy także w obszarze rybołówstwa. W ramach Umowy i w okresie przejściowym, który ma trwać do 30 czerwca 2026 r. każda ze Stron zgodziła się udzielić statkom drugiej Strony pełnego dostępu do swoich wód. Prowadzenie działalności połowowej floty unijnej na wodach Wielkiej Brytanii wymagać będzie uzyskania autoryzacji/licencji dla unijnych statków rybackich od Wielkiej Brytanii do prowadzenia połowów na ich wodach. Do czasu uzyskania ww. autoryzacji od Wielkiej Brytanii flota UE nie może prowadzić połowów na wodach UK. KE pracuje nad umożliwieniem prowadzenia połowów przez statki rybackie UE w jak najszybszym możliwym terminie.

Należy mieć na uwadze konieczność przestrzegania nowych rozporządzeń brytyjskich dotyczących zarządzania zasobami na wodach Wielkiej Brytanii. Wiele elementów dotychczasowych przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa zostało przeniesionych do prawodawstwa Wielkiej Brytanii, jednak są również wprowadzone nowe zasady, o których państwa członkowskie UE i sektor rybacki UE zostaną poinformowane w możliwie najszybszym terminie.

Ze względu na trudne negocjacje umowy UE-Wielka Brytania, Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła na grudniowym posiedzeniu tymczasowe uprawnienia do połowów dla stad wspólnie eksploatowanych, które obowiązują do dnia 31 marca 2021 r. Rozporządzenie w sprawie możliwości połowowych na rok 2021 w zakresie stad wspólnie dzielonych z Wielką Brytanią będzie podlegało ponownej dyskusji. Podpisanie umowy z Wielką Brytanią umożliwi rozpoczęcie rozmów nad kolejnymi ważnymi umowami rybackimi tj. z Norwegią i Wyspami Owczymi.

Dodatkowe informacje i kontakty

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE – Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

  • informacje o obrocie produktami ekologicznymi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem

 

Źródło: MRiRW

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.