Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Import żywych zwierząt z UE do GB

Kategoria: Biznes

Poniżej znajduje się zestaw pytań i odpowiedzi na ten temat. Plik PDF do pobrania, zawierający zebrane niżej informacje, znajduje się w sekcji Import żywych zwierząt z UE do GB na stronie dotyczącej transportu zwierząt (u dołu strony).

1. Posiadam zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów i świadectwo dla środka transportu, które zostały wydane przez państwo członkowskie UE (poza Wielką Brytanią). Czy są one ważne w Wielkiej Brytanii?

Nie, wyżej wspomniane dokumenty nie będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r.

Przewoźnicy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii lub przejeżdżający przez nią koleją, drogą, statkiem lub samolotem (w tym przez Eurotunel), będą musieli uzyskać zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów i świadectwa dla środka transportu od odpowiednich organów delegowanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej.

Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk lub DAERA - https://www.daera-ni.gov.uk/contact

2. Posiadam zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów i świadectwa wydane dla środka transportu, które zostały wydane przez państwo członkowskie UE (poza Wielką Brytanią). Czy są one ważne w Irlandii Północnej?

Tak, ww. dokumenty pozostaną ważne w Irlandii Północnej po 31 grudnia 2020 r., zgodnie z Protokołem Irlandii Północnej.

3. Jak uzyskać zezwolenie przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów i świadectwa dla środka transportu, które są ważne do użytku w Wielkiej Brytanii?

Przewoźnicy z UE, którzy chcą przewieźć żywe zwierzęta do Wielkiej Brytanii koleją, drogą, statkiem lub samolotem (w tym Eurotunnel) po 31 grudnia 2020 r., będą musieli złożyć wnioski do odpowiednich organów delegowanych do wydawania licencji dla kierowców/konwojentów i świadectw dla środków transportu oraz do APHA w przypadku zezwolenia dla przewoźnika. Aby ubiegać się o zezwolenie dla przewoźnika, podmiot musi mieć przedstawicielstwo w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk

4. Co oznacza „przedstawicielstwo” w Wielkiej Brytanii?

Aby uzyskać zezwolenie dla przewoźnika wydane w Wielkiej Brytanii, wnioskodawcy muszą mieć siedzibę (np. mieszkać w Wielkiej Brytanii) lub być reprezentowani w Wielkiej Brytanii.

Aby potwierdzić, że masz siedzibę w Wielkiej Brytanii, musisz podać APHA swój adres w Wielkiej Brytanii i pełne dane kontaktowe.

Jeżeli osoba lub firma zapewnia reprezentację w Twoim imieniu, będziesz musiał podać APHA imię i nazwisko osoby lub firmy, pełny adres w Wielkiej Brytanii i pełne dane kontaktowe.

Reprezentacja w Wielkiej Brytanii może mieć jedną z następujących form:

  • agent w Wielkiej Brytanii (GB agent),
  • przewoźnik w Wielkiej Brytanii (GB transporter),
  • biznes w Wielkiej Brytanii (GB business),
  • GB individual

5. Czy muszę uzyskać licencję dla kierowców konwojentów w Wielkiej Brytanii, czy licencja wydana przez Państwo Członkowskie UE będzie uznana jako dowód, że posiadam kwalifikacje?

Licencje dla kierowców/konwojentów wydane w UE nie będą ważne w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należy przejść szkolenie i ocenę w Wielkiej Brytanii, aby uzyskać nową licencję dla kierowców konwojentów od odpowiedniego organu delegowanego w GB.

6. Czy Wielka Brytania uzna irlandzkie licencje dla kierowców konwojentów w ramach umowy o wspólnym obszarze podróży?

Umowa o wspólnej podróży nakłada na Wielką Brytanię i Irlandię zobowiązanie do zapewnienia swoim obywatelom prawa do osiedlania się i pracy na obu terytoriach.

Wielka Brytania wprowadziła postanowienie o uznaniu szkolenia przeprowadzonego w Irlandii za równoważne ze szkoleniem w Wielkiej Brytanii, w celu przyznania kierowcy i osobie towarzyszącej, certyfikatów kompetencji

Aby ubiegać się o licencję dla kierowców/konwojentów w Wielkiej Brytanii, musisz być w stanie dostarczyć kopię swojego ważnej licencji dla kierowców/konwojentów wydanego w Irlandii, kopię przeprowadzonego szkolenia i oceny, która wskaże gatunek zwierząt, które pozwolono Ci przewozić oraz jakiego rodzaju podróże możesz odbywać.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z APHA; CITCarlisle@apha.gov.uk

7. Czy muszę zabrać swój pojazd do Wielkiej Brytanii w celu uzyskania świadectwa dla środka transportu?

Świadectwa dla środka transportu wydane przez Państwo Członkowskie nie będą ważne w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Dlatego będziesz musiał przywieźć swój pojazd do Wielkiej Brytanii w celu kontroli przez odpowiednią delegowaną instytucję.

Więcej informacji na temat składania wniosków można uzyskać, kontaktując się z APHA pod adresem e-mail: CITCarlisle@apha.gov.uk

8. Czy mogę teraz złożyć wniosek do Wielkiej Brytanii o zezwolenie dla przewoźnika, licencje dla kierowcy/konwojenta i świadectwa dla środka transportu przed 31 grudnia 2020 r.?

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 przewoźnicy nie mogą jednocześnie ubiegać się o zezwolenie na przewoźnika w więcej niż jednym państwie członkowskim. Jeśli przewoźnik posiadający zezwolenie w Państwie Członkowskim chciałby wystąpić o zezwolenie w Wielkiej Brytanii, musiałby poczekać do 31 grudnia 2020 r. Podmiot musi uzyskać reprezentację w Wielkiej Brytanii, a następnie wystąpić do APHA o nowe zezwolenie na przewoźnika.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 niedopuszczalne jest posiadanie świadectwa dla środka transportu w więcej niż jednym państwie członkowskim. Może być możliwe sprawdzenie pojazdu przed 1 stycznia 2021 r ., jednakże świadectwa dopuszczenia mogą być przyznawane dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie nie zabrania składania wniosku o drugą licencję dla kierowców/konwojentów, więc możliwe jest, że będziesz mógł złożyć wniosek i uzyskać go od odpowiedniego organu delegowanego w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r.

9. Czy mogę posiadać zarówno brytyjską, jak i unijną wersję zezwolenia dla przewoźnika, licencji dla kierowców/konwojentów i świadectwa dla środków transportu?

Po 31 grudnia 2020 r. możliwe będzie przechowywanie obu wersji dokumentacji, ponieważ Wielka Brytania nie będzie już traktowana jako państwo członkowskie UE.

10. Czy do przemieszczania się z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii potrzebuję dziennika podróży?

Jeśli przewozisz bydło, owce, świnie, kozy i niezarejestrowane koniowate w podróży trwającej ponad 8 godzin z Unii Europejskiej lub kraju trzeciego do Wielkiej Brytanii w związku z działalnością gospodarczą, będziesz potrzebować Dziennika podróży. Obejmuje to przejazdy koleją, drogą morską, lotniczą lub drogową (w tym Eurotunel).

11. Czy do transportu samolotem jest wymagany dziennik podróży?

Jeżeli całkowity czas podróży od miejsca wyjazdu w Unii Europejskiej lub kraju trzeciego do Wielkiej Brytanii przekracza 8 godzin, wymagany jest dziennik podróży zatwierdzony przez APHA.

12. Czy dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Państw Członkowskich będą akceptowane w Wielkiej Brytanii?

Nie. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Państw Członkowskich nie będą akceptowane w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Osobny dziennik podróży zatwierdzony przez właściwe władze w Wielkiej Brytanii będzie potrzebny do podróży w Wielkiej Brytanii. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Wielkiej Brytanii i Państw Członkowskich będą wymagane podczas całej podróży.

13. Potrzebuję dziennika podróży na podróż odbywającą się z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r., Gdzie mam złożyć wniosek o zezwolenie?

Jeśli zwierzęta podróżują z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, musisz uzyskać dziennik podróży przed podróżą, która odbywa się w następujący sposób:

Jeśli Twoja podróż rozpoczyna się w Unii Europejskiej i kończy w Wielkiej Brytanii, musisz uzyskać zgodę na swój dziennik podróży w państwie członkowskim pochodzenia przesyłki oraz od Agencji ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA), aby odbyć całą podróż.

14. Z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem podróży muszę złożyć wniosek do APHA o dziennik podróży?

Dzienniki podróży należy złożyć na co najmniej 2 dni robocze przed podróżą.

15. Gdzie mogę zwrócić mój dziennik podróży po zakończeniu podróży?

Wszystkie dzienniki podróży należy zwrócić do odpowiedniego organu zatwierdzającego w ciągu 30 dni od odbycia podróży.

  1. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Wielkiej Brytanii należy zwrócić do APHA,
  2. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Północnej Irlandii należy zwrócić do DAERA,
  3. Dzienniki podróży zatwierdzone przez właściwe władze Państw Członkowskich należy zwrócić właściwemu organowi w państwie członkowskim UE, które wyraziło zgodę na odbycie podróży.

16. Mam zarejestrowanego konia w jednym z Państw Członkowskich. Jakie zmiany nastąpią po zakończeniu okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.?

Od stycznia 2021 roku nowe wymagania importowe będą miały zastosowanie do żywych zwierząt, w tym koniowatych. Przewoźnicy z Unii Europejskiej będą musieli posiadać zezwolenie dla przewoźnika, licencję dla kierowców/konwojentów oraz ważne świadectwo dla środka transportu wydanego przez władze Wielkiej Brytanii. Wnioski o dzienniki podróży dla niezarejestrowanych koni podróżujących dłużej niż 8 godzin należy składać do APHA w przypadku każdej podróży kończącej się w Wielkiej Brytanii lub tranzytu przez nią, przed podróżą.

Zezwolenia dla przewoźnika, licencje dla kierowców/konwojentów, świadectwa dla środkówi) transportu i dzienniki podróży wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej nie są już ważne do użytku w Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Główny Inspektorat Weterynarii

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.