Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Indie liderem w światowej produkcji mleka. Rynek wołowiny - wzrost cen skupu

Kategoria: Biznes

Indie liderem w światowej produkcji mleka

Według najnowszych prognoz FAO, zawartych w raporcie „Food Outlook”, w 2017 r. produkcja mleka na świecie zwiększy się o 1,4% do 833,5 mln t. Oznacza to, że szacowane tempo wzrostu będzie takie samo jak w prognozach z czerwca, chociaż korekcie w górę uległa produkcja zarówno w 2016 jak i 2017 r.

Głównym motorem wzrostu produkcji mleka będą kraje azjatyckie, w szczególności Indie. W 2017 r. w Azji produkcja mleka zwiększy się o 7,0 mln t (o 2,1%) do 344,4 mln t, z czego w Indiach, m.in. ze względu na dogodne warunki pogodowe do wzrostu produktywności pastwisk, zwiększy się o 6,3 mln t (o 3,9%) do 169,3 mln t. Tym samym, z uwagi na tylko 0,4%- proc. wzrost produkcji mleka w UE do 164,5 mln t, Indie w br. staną się największym światowym producentem mleka krowiego.

W Chinach natomiast produkcja mleka w br. zmniejszy się o 1,0% do 40,5 mln t. Chiński sektor mleczarski przechodzi reformę, obejmującą konsolidację i przenoszenie gospodarstw mleczarskich na tereny odległe od ośrodków miejskich, a także wprowadzenie rygorystycznych norm środowiskowych. Kolejnym aspektem reformy jest surowsza kontrola jakości, co spowodowało odejście części małych producentów od produkcji. Udział krajów azjatyckich w światowej produkcji mleka, w ostatnich pięciu latach, zwiększył się o 3,2 p.p. i w 2017 r. szacowany jest na 41,0%.

Według prognoz FAO, w br. produkcja mleka w Ameryce Pd. zwiększy się  o 3,4% do 63,3 mln t. W Brazylii, która odpowiada za ponad połowę produkcji mleka na tym kontynencie, pod wpływem wyższych cen uzyskiwanych za surowiec oraz dogodne warunki pogodowe, produkcja mleka wzrośnie o 5,2% do 34,4 mln t. Nadal jednak będzie o 1,1% mniejsza  niż średnia  w latach 2013-2015. W Argentynie, po 12-proc. spadku produkcji w 2016 r., w bieżącym roku odnotuje nieznaczny, 0,4-proc. wzrost. Nadal jednak będzie aż o 10,7% mniejsza niż średnia w latach 2013-2015.

W Meksyku, wg FAO, w 2017 r., producenci mleka wyprodukują o 2,1% więcej surowca niż w 2016 r. Warto zauważyć, że sektor produkcji mleka w tym kraju podlega przemianom związanym z poprawą potencjału genetycznego zwierząt oraz szerszym wykorzystaniu technologii.

Produkcja mleka w Ameryce Płn. zwiększy się w br. o 2,0% do 107,5 mln t, w tym w Kanadzie o 3,8%, a w Stanach Zjednoczonych o 1,8%. W Afryce natomiast będzie tylko na nieznacznie wyższym poziomie niż przed rokiem.

W Europie, w 2017 r., zostanie wyprodukowane 223,1 mln t mleka, tj. o 0,5% więcej niż w 2016 r.

Natomiast w Oceanii szacowany jest jej spadek o 2,9% do 30,7 mln t. Warto jednak zaznaczyć, że dane te w przypadku Australii dotyczą okresu od VI.16 do V.17, a Nowej Zelandii od V.16 do IV 17 r.

Autor: Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

 

Rynek wołowiny - utrzymuje się tendencja wzrostowa cen skupu

Od sierpnia br. na rynku wołowiny utrzymuje się tendencja wzrostowa cen skupu. Według danych MRiRW w październiku br. przeciętnie za kilogram skupowanego żywca wołowego rzeźnie płaciły 6,56 zł, czyli o 6% więcej niż w lipcu br. i o 8% więcej niż przed rokiem. Nieznaczny wzrost cen obserwowaliśmy również w pierwszej połowie listopada br. W drugim tygodniu listopada średnia cena skupu bydła rzeźnego wyniosła 6,62 zł/kg (w. ż.), czyli o 2% więcej niż przed miesiącem i o 10% więcej r/r.

Kształtowanie się cen skupu wołowiny na rynku krajowym uzależnione jest w dużej mierze od eksportu. Szacuje się, że w 2016 r. około 83% wyprodukowanego w Polsce mięsa wołowego trafiło za granicę. Według prognoz IERiGŻ produkcja wołowiny w Polsce w 2017 r. może być o 8% większa, w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniesie około 543 tys. t (w masie poubojowej). Jednocześnie spożycie krajowe tego gatunku mięsa utrzyma się na relatywnie niskim poziomie i według prognoz IERiGŻ w br. wyniesie 2,2 kg/miesz., co będzie stanowić jedynie 3% całkowitej konsumpcji mięsa w Polsce. Nadal jednak daleko nam do średniej, unijnej konsumpcji, która według KE w 2017 r. może wynieść 10,8 kg/miesz.

Jak wynika ze wstępnych danych MRiRW w okresie I-VIII br. z Polski wyeksportowano 256,4 tys. t nieprzetworzonego mięsa wołowego (CN 0201-02), czyli o 8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Chociaż Polska eksportuje głównie mięso wołowe w postaci schłodzonej i świeżej (80%), to w analizowanym okresie dynamicznie, bo o 29%, wzrósł eksport mrożonego mięsa wołowego z 40,7 do 60,4 tys. t. Zmniejszył się natomiast eksport bydła żywego (CN 0102) z blisko 71 do 45 tys. szt., co może świadczyć o zainteresowaniu polskich rolników zwiększeniem produkcji.

Głównymi odbiorcami polskiej wołowiny (świeżej i schłodzonej) były Włochy, gdzie trafiło 56,4 tys. t, o wartości 196,5 mln EUR. Drugim, pod względem wielkości odbiorcą mięsa wołowego były Niemcy, które zakupiły 31,3 tys. t. Z kolei do Holandii sprzedaliśmy 19,0 tys. t. W przypadku mrożonej wołowiny głównym jej odbiorcą pozostała Francja, która zakupiła 8,7 tys. t. Z kolei do Niemiec trafiło 6,5 tys. t, a do Turcji wyeksportowaliśmy blisko 5,0 tys. t.

W okresie I-VII br. odnotowano również wzrost unijnego eksportu produktów wołowych z 443,8 tys. t do 511,2 tys. t, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 15%. Za ponad jedną trzecią tego wzrostu odpowiedzialny był Hongkong, gdzie trafiło 56,7 tys. t tych produktów, czyli aż o 71% więcej niż przed rokiem. Silnie, bo ponad dwukrotnie, zwiększył się także wolumen wywozu produktów wołowych na Filipiny i wyniósł 26,9 tys. t. Wzrost unijnego eksportu produktów wołowych, przy stabilnej produkcji, wspiera ceny na unijnym rynku.

Oczekujemy, że do końca br. utrzyma się dotychczasowa tendencja wzrostowa cen skupu wołowiny i średnio w grudniu br. żywiec wołowy może być o 3-7% droższy w relacji rocznej.

Autor: Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Wybierz obszar: Przemysł mięsny Przemysł mleczarski

Autor: BGŻ BNP Paribas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.