Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakość handlowa mięsa czerwonego i przetworów mięsnych - I kw. 2023 r.

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych w I kwartale 2023 r. planowych kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa czerwonego i przetworów mięsnych, którymi objęto 57 producentów.

Kontrole przeprowadzone zostały w I kwartale 2023 r. na terenie całego kraju. Nieprawidłowości stwierdzono w 22 podmiotach (38,6%).

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa (wieprzowiny i wołowiny) oraz przetworów mięsnych (kiełbas i pasztetów) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta (z uwzględnieniem identyfikacji gatunkowej surowca). W toku kontroli najwięcej zastrzeżeń wzbudziło znakowanie produktów.

Cechy organoleptyczne

Kontrolą cech organoleptycznych objęto 99 partii o łącznej masie 41,3 t. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Parametry fizykochemiczne

Przeprowadzone badania laboratoryjne 100 partii o łącznej masie 47,8 t ujawniły następujące niezgodności w 12,0% partii (w tym 22,9% przetworów mięsnych i 1,9% mięsa):

  • obecność niedozwolonych (fosforanów) lub niedeklarowanych surowców (innego surowca mięsnego, karagenów, skrobi) – 6 partii.
  • niezgodnej z deklaracją wartości odżywczej – 6 partii.

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 138 partii o łącznej masie 56,5 t. Zakwestionowano oznakowanie 33 partii (23,9% skontrolowanych, w tym 31,3% przetworów mięsnych i 12,7% mięsa). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

  • niewłaściwą („surowe mięso” zamiast „świeże mięso”) lub niepełną nazwę wyrobu gotowego lub składnika (brak: gatunku zwierzęcia, procesów technologicznych, stopnia rozdrobnienia),
  • niewłaściwie podany wykaz składników, np. brak wyszczególnienia wszystkich składników (w tym składników składnika złożonego), wymienienie składnika nieużytego w procesie produkcji, brak wyróżnienia alergenów,
  • niewłaściwie podaną informację o wartości odżywczej,
  • nieczytelne oznakowanie poprzez zastosowanie skrótów i zbyt małą czcionkę,
  • niewłaściwie podany termin przydatności do spożycia,
  • stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu produktu („wiejska” i „a’la wiejska” dla kiełbasy zawierającej barwnik).

Znakowanie „Produkt polski”

Skontrolowano 5 produktów oznakowanych jako „Produkt polski”. Ze względu na nieprawidłowości w zakresie znakowania zakwestionowano 3 partie.

Warunki składowania i przechowywania

We wszystkich kontrolowanych podmiotach warunki składowania i przechowywania wyrobów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej produktów.

Zastosowane sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 15 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 48 650 zł, na osoby odpowiedzialne nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 800 zł. Wszczęto 2 postępowania administracyjne oraz wydano 16 zaleceń pokontrolnych.

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe Przemysł mięsny

Autor: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.