Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

KE ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy nadchloranu w wybranych środkach spożywczych

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W dniu 25 maja opublikowano Rozporządzenie (UE) 2020/685, zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych.

W 2014 r. panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym („CONTAM”) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię naukową w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością nadchloranu w żywności, ustanawiając dopuszczalne dzienne spożycie na poziomie 0,3 mikrogramów na kilogram masy ciała na dzień.

W kolejnym raporcie CONTAM z 2017 r. potwierdzono, że narażenie na nadchloran może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w związku z czym Komisja Europejska ostatecznie ustaliła najwyższe dopuszczalne poziomy nadchloranu w przypadku żywności zawierającej znaczne ilości nadchloranu, jak i w środkach spożywczych istotnych z punktu widzenia możliwego narażenia szczególnie wrażliwych grup populacji, takich jak niemowlęta i małe dzieci.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/685 z dnia z dnia 20 maja 2020 r. najwyższe dopuszczalne poziomy nadchloranu ustanowiono dla następujących środków spożywczych:

  • Owoce i warzywa: 0,05 mg/kg, z wyjątkiem
    • Cucurbitaceae i jarmużu: 0,10 mg/kg
    • warzyw liściastych i ziół: 0,50 mg/kg
  • Herbata (Camellia sinensis), suszona: 0,75 mg/kg
  • Napary ziołowe i owocowe, suszone: 0,75 mg/kg
  • Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz preparaty do żywienia małych dzieci: (*) (**): 0,01 mg/kg
  • Żywność dla dzieci (**): 0,02 mg/kg
  • Produkty zbożowe przetworzone (**): 0,01 mg/kg

(*) Preparaty do żywienia małych dzieci to napoje na bazie mleka i podobne produkty białkowe przeznaczone dla małych dzieci. Produkty te nie wchodzą w zakres rozporządzenia (UE) nr 609/2013 (sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci (COM/2016/0169 final).

(**) Środki spożywcze wymienione w tej kategorii zgodnie z definicją ujętą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci.

Rozporządzenie 2020/685 stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r. Środki spożywcze, objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2020 r., mogą być nadal sprzedawane do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do użycia.

Autor: Merieux NutriSciences

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn