Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Konkluzje Rady wyznaczające priorytety Unii Europejskiej związane ze Szczytem Systemów Żywnościowych ONZ 2021

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Rada Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, na posiedzeniu 26 maja 2021 roku, przyjęła Konkluzje wyznaczające priorytety UE związane ze Szczytem Systemów Żywnościowych ONZ 2021. Dokument ma na celu przygotowanie państw członkowskich Unii Europejskiej do Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021, który odbędzie się od 14 do 30 września br.

Jesienią 2020 roku - z inicjatywy Prezydencji Niemiec - rozpoczęto prace nad Konkluzjami. Dyskusje i konsultacje pomiędzy państwami członkowskimi UE prowadzone były w ramach działań Grupy Roboczej do spraw Koordynacji FAO, która pełniła rolę wiodącą w tym procesie i 5 maja 2021 roku osiągnęła porozumienie w sprawie ostatecznej wersji projektu dokumentu. Projekt konkluzji 19 maja zatwierdził COREPER, organ przygotowujący materiały na posiedzenia Rady UE. Dokument został przyjęty przez Radę UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbyła się od 26 do 27 maja br.

W Konkluzjach, Rada UE przypomina o swoim pełnym zaangażowaniu w odniesieniu do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz porozumienia paryskiego i Konwencji o różnorodności biologicznej. Rada UE zapewnia o ścisłej współpracy z ONZ nad promowaniem i wzmacnianiem działań mających na celu wyeliminowanie ubóstwa, głodu i niedożywienia, aby zapewnić, by wszyscy ludzie cieszyli się pokojem i dobrobytem, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej. 

Konkluzje składają się z czterech segmentów. Pierwsza część Preambuła zawiera odwołania do dokumentów strategicznych UE dotyczących systemów żywnościowych, w tym między innymi do Europejskiego Zielonego Ładu i powiązanych z nim strategii oraz planów działania, w szczególności do unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Kolejna, druga część Ogólne zasady określa warunki przekształcania systemów żywnościowych z uwzględnieniem sprawiedliwości, współpracy i potrzeb różnych środowisk, równości szans, odpowiedzialności oraz pomocy humanitarnej. W trzeciej część Priorytety zostały ujęte główne cele, w zakresie których należy poczynić postępy przed szczytem ONZ w sprawie systemów żywnościowych. Należą do nich: wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i odporności, promowanie zdrowego odżywiania dzięki zrównoważonym systemom żywnościowym, poprawa bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i odporności systemów żywnościowych w handlu, nowe rozwiązania finansowe i modele biznesowe, poprawa wiedzy naukowej i wzmocnienie powiązań między nauką a polityką. W ostatniej części Działania zostały przedstawione kolejne kroki, które należy podjąć na forum międzynarodowym, takie jak ścisła współpraca i koordynacja między odpowiednimi agencjami i forami ONZ, wykorzystanie istniejących mechanizmów międzyrządowych oraz realizacja strategii Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Od pola do stołu w ramach polityki UE.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn