Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Konsultacje publiczne - Rewizja globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Światowe Zgromadzenie Zdrowia na 73. sesji w 2020 roku przyjęło rezolucję "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności". Rezolucja powstała z inicjatywy Unii Europejskiej. Przygotowania do przyjęcia dokumentu były jednym z punktów szeregu posiedzeń Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw Kodeksu Żywnościowego.

Podczas tych posiedzeń opracowano zapisy:

  • wzywające państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego nad ustalaniem norm, jak również do wspierania wspólnych organów eksperckich WHO i FAO, poprzez między innymi udostępnianie ekspertów i danych; oraz do uwzględniania norm, wytycznych i zaleceń KKŻ przy opracowywaniu ustawodawstwa krajowego,
  • wzywające WHO do zapewnienia trwałych, przewidywalnych i wystarczających środków w celu zabezpieczenia terminowego doradztwa naukowego w zakresie bezpieczeństwa żywności dla Komisji Kodeksu Żywnościowego. 

Zapisy te zostały ostatecznie włączone do rezolucji. 

W związku z powyższym Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski działający w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zachęca do udziału w publicznych konsultacjach.

W rezolucji "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności" państwa członkowskie zwróciły się do Światowej Organizacji Zdrowia o aktualizację Globalnej strategii na rzecz bezpieczeństwa żywności w celu uwzględnienia obecnych i pojawiających się wyzwań, włączenia nowych technologii i innowacji. Uznano, że systemy bezpieczeństwa żywności w wielu państwach członkowskich są zagrożone i wymagają znacznej poprawy w zakresie ich kluczowych elementów, takich jak legislacja, egzekwowanie, nadzór, inspekcje oraz możliwości i zdolności laboratoryjne, mechanizmy koordynacji, reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności. Państwa członkowskie uznały również potrzebę włączenia bezpieczeństwa żywności do krajowych i regionalnych polityk w zakresie zdrowia, rolnictwa, handlu, środowiska i rozwoju. Państwa członkowskie zwróciły też uwagę na konieczność włączenia do strategii podejścia "Jedno zdrowie".

W odpowiedzi Sekretariat WHO, we współpracy z Techniczną Grupą Doradczą „Bezpieczniejsza żywność dla lepszego zdrowia”, przygotował projekt Globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności. Strategia ma służyć jako plan i wytyczne dla państw członkowskich w celu wzmocnienia ich krajowych systemów bezpieczeństwa żywności oraz promowania współpracy regionalnej i globalnej. Uznając, że bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność, docelowi odbiorcy strategii powinni również obejmować konsumentów, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, środowiska akademickie i badawcze, organizacje społeczne i inne organizacje międzynarodowe. 

WHO rozpoczyna konsultacje społeczne, aby dotrzeć do urzędników państwowych, organizacji społecznych, organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych oraz zainteresowanych obywateli i interesariuszy z całego świata w celu zapewnienia, że treść strategii odzwierciedla doświadczenia, potrzeby i aspiracje społeczności międzynarodowej. Opinie zebrane podczas konsultacji publicznych zostaną uwzględnione przy rewizji strategii. 

Uwagi dotyczące projektu Globalnej Strategii WHO na rzecz Bezpieczeństwa Żywności należy zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej. Konsultacje publiczne kończą się 18 czerwca 2021 roku.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.