Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wykaz producentów ekologicznych 2020

Kategoria: Biznes

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1324) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.
W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym.
 

Główny Inspektor JHARS udziela zainteresowanym osobom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie: 

  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych;
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowania;
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych. 

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej IJHARS - dane o rolnictwie ekologicznym - zostały zamieszczone informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe Owoce i warzywa Przemysł mięsny Przemysł mleczarski Przemysł napojowy Przemysł piekarski

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn