Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Konsultacje publiczne w zakresie dobrostanu zwierząt

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Zbliża się termin zakończenia konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt.

Cele konsultacji

Wskazanym przez Komisję Europejską celem tego przeglądu będzie poprawa dobrostanu zwierząt oraz poszerzenie zakresu przepisów, poprzez dostosowanie ich do najnowszych dowodów naukowych, aktualnych priorytetów politycznych i oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym ułatwieniu egzekwowania tych przepisów.

Kończące się 21 stycznia 2022 r. konsultacje publiczne pozwolą na poznanie opinii na temat obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz o proponowanych zmianach.

Zakres pytań

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa, transportu zwierząt oraz ich uśmiercania.

Biorąc udział w tych konsultacjach istnieje możliwość przekazania opartych na doświadczeniach opinii dotyczących m.in.:

 • gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi wymogami,
 • możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów i usuwania części ogona u świń,
 • okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek w utrzymaniu zwierząt,
 • wymagań podczas transportu zwierząt,
 • zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej,
 • wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb w gospodarstwach rybackich.

Udział w konsultacjach

Ministerstwo zachęca rolników i reprezentujące ich organizacje oraz wszystkie podmioty związane z produkcją zwierzęcą do czynnego udziału w procesie konsultacji, ponieważ ich głos powinien być szczególnie istotny w dalszych pracach nad przyszłymi regulacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobrostanzwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl


Opinie do Komisji Europejskiej można przekazywać do 21 stycznia 2022 r.

Źródło: MRiRW

Wybierz obszar: Przemysł mięsny Przemysł mleczarski Przemysł rybny

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przeczytaj także

 • 03.01.2022

  Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

  Od 1 stycznia 2022 r. stosowane są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.) oraz wydane na jego podstawie delegowane i wykonawcze akty UE.

  Czytaj więcej
 • 17.06.2021

  Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dobrostanu zwierząt

  W związku ze wzrostem w sezonie letnim upadków oraz urazów zwierząt gospodarskich, a także docierającymi sygnałami o potwierdzonych przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt w zakładach ubojowych, Główny Lekarz Weterynarii polecił wzmożenie nadzoru terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej.

  Czytaj więcej
 • 08.03.2021

  Nowe oznakowanie „DobrostanPlus"

  Projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zakłada wprowadzenie dobrowolnego oznakowaniaDobrostanPlus” dla produktów odzwierzęcych. Celem planowanych zmian uznać należy umożliwienie podmiotom przekazania informacji o warunkach podwyższonego dobrostanu utrzymywania zwierząt, a więc niejako wyróżnienie produktów na rynku.

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn