Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Neonikotynoidy przyczyną masowego wymierania pszczół? - opinia EFSA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Jak wynika z raportu opublikowanego 28 lutego br. przez EFSA, stosowanie neonikotynoidowych pestycydów stanowi zagrożenie dla życia pszczół dzikich i miodnych.

Powtórna ocena ryzyka – podobne wnioski

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przeprowadził ponowną ocenę ryzyka stosowania trzech neonikotynoidów – klotianidyny, imidaklopridu i tiametoksamu. Obecnie wykorzystywanie tych związków w rolnictwie podlega na terenie Unii Europejskiej pewnym ograniczeniom ze względu na podejrzenia, dotyczące ich szkodliwego oddziaływania na pszczoły.

W 2013 roku, po opublikowaniu opinii EFSA, dotyczącej potencjalnego negatywnego oddziaływania neonikotynoidów na pszczoły, Komisja Europejska wprowadziła obowiązek monitorowania wykorzystywania tych substancji w rolnictwie.

Ponowna ocena ryzyka, która właśnie się zakończyła, objęła swoim zakresem również, poza pszczołami miodnymi, pszczoły dzikie – trzmiele i pszczoły samotnice.

Naukowcy z EFSA, w tym w szczególności Dział ds. Pestycydów, zebrali dużą ilość danych, dotyczących problemu wymierania pszczół oraz przeprowadzili przegląd literatury w celu zebrania nowych dowodów naukowych, świadczących o wpływie neonikotynoidów na zdrowie i życie pszczół dzikich i miodnych. Podczas prowadzenia oceny zespół naukowców zastosował nowe wytyczne w zakresie oceny ryzyka, opracowane przez EFSA specjalnie w odpowiedzi na problem masowego wymierania pszczół.

Jak twierdzi Jose Tarazona: „Dostępność tak dużej ilości danych i wskazówek, pozwoliła nam na sformułowanie bardzo szczegółowych wniosków z oceny ryzyka stosowania neonikotynoidowych pestycydów w rolnictwie”.

Wpływ tych substancji na zdrowie i życie pszczół jest, jak twierdzą w podsumowaniu raportu naukowcy z EFSA, różny w zależności od gatunku pszczoły, sposobu zastosowania pestycydu oraz drogi narażenia na jego działanie. Ryzyko, związane z niekorzystnym oddziaływaniem neonikotynoidów na życie pszczół, zostało jednak potwierdzone w przypadku każdego z trzech badanych gatunków pszczół.

Co dalej? 

Naukowcy z EFSA skonsultowali wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka stosowania neonikotynoidowych pestycydów z niezależnymi ekspertami z krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy poparli ich opinię. Szczegółowe wnioski zostaną w najbliższym czasie przedstawione osobom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem z Komisji Europejskiej i państw członkowskich – być może będzie to pierwszy krok, który pozwoli na wprowadzenie odpowiednich, restrykcyjnych ograniczeń prawnych w zakresie stosowania w rolnictwie środków zawierających neonikotynoidy.

Pytania i odpowiedzi – wnioski dotyczące nikotynoidów (2018):

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180228-QA-Neonics.pdf

Źródło:

Néonicotinoïdes : confirmation du risque pour les abeilles https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/180228 

Autor: Aleksandra Zawadzka

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.