Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa regulacja weterynaryjnych produktów leczniczych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, str. 43—167).

Treść rozporządzenia

  • wprowadza się nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych, produktów leczniczych,
  • uchyla się dyrektywę2001/82/WE,
  • w dalszym ciągu stosuje się dyrektywę 96/22/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007.

Obowiązywanie

Rozporządzenie weszło w życie 27.01.2019 r. i stosuje się je od 28.01.2022 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.