Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa żywność - suszone glony Euglena gracilis

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Suszone glony Euglena gracilis zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności. Przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 2020/1820 z dnia 2 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo: Kemin Foods L.C.. które jest pierwotnym wnioskodawcą, otrzymało wyłączne zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności w postaci suszonych glonów. Wyjątkiem od tej reguły może być jedynie sytuacja, w której kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie na przedmiotową nową żywność bez powoływania się na prawnie chronione dane lub za zgodą przedsiębiorstwa Kemin Foods L.C.

Nowa żywność została zdefiniowana jako suszone całe komórki euglenin, tj. sucha biomasa mikroglonów Euglena gracilis, która jest produkowana poprzez fermentację, a następnie filtrację i etap uśmiercania termicznego mikroglonów, tak aby w nowej żywności nie występowały żywotne komórki Euglena gracilis.

W rozporządzeniu wskazano także maksymalne poziomy nowej żywności w odniesieniu do określonych kategorii żywności np. w przypadku jogurtów jest to 150 mg/100 g, a w odniesieniu do napojów z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi 40 mg/100 g. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.406.01.0029.01.POL&toc=OJ:L:2020:406:TOC 

Wybierz obszar: Nowości rynkowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.