Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe przepisy w walce z marnowaniem żywności. Data minimalnej trwałości

Kategoria: Prawo Żywnościowe

WPROWADZENIE

29 września był Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności. Wydarzenie to zostało ustanowione przez ONZ w 2019, a pierwsze obchody miały miejsce w 2020 roku. Według danych ONZ[1] na całym świecie:
- około 14 procent wyprodukowanej żywności jest tracone między zbiorami a sprzedażą detaliczną,
- około 17 procent całkowitej światowej produkcji żywności (11 procent w gospodarstwach domowych, 5 procent w gastronomii i 2% w handlu detalicznym),
- około 14 procent wyprodukowanej żywności jest tracone między zbiorami a sprzedażą.

Wyniki różnych badań wskazują, że niejasności dotyczące określeń „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed (końcem)” oraz obecnego sposobu oznaczania dat przyczyniają się do niepotrzebnego marnowania żywności przez konsumentów. Z tego względu w ramach unijnej strategii „Od Pola do Stołu” Komisja Europejska pracuje nad zmianami przepisów regulujących stosowanie tych treści w celu ograniczenia marnowania żywności przez konsumentów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywności.

Zmiany mają być zrealizowane przez zmianę zapisów Rozporządzenia 1169/2011[2]. Rozważanych jest kilka opcji m.in.:
- Rozszerzenie listy produktów, które nie wymagają padania daty minimalnej trwałości (aktualnie zwilnione są min.: zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; sól i substytuty soli; słodziki stołowe; żelatyna, gumy do żucia.
- Usunięcie wymogu deklaracji daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed (końcem)”.
- Zastąpienie deklaracji daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed (końcem)” datą produkcji środka spożywczego.
- Poprawa wyrazu i prezentacji informacji o dacie minimalnie trwałości poprzez zastosowanie symboli lub rozszerzonego sformułowania słownego

ZNACZENIE DLA FIRM
Konsekwencją zmiany rozporządzenia 1169/2011 będzie konieczność zmiany zasad deklaracji daty na wszystkich środkach spożywczych, których ta data aktualnie dotyczy. Wprowadzenie zmiany będzie miało okres przejściowy określony w przepisach.  

[1] https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day 

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Znakowanie żywności

Autor: IGI FOOD LAW Sp. z o.o.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.