Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe unijne wymogi znakowania wina bezalkoholowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Dosyć nieoczekiwanie do unijnego prawa żywnościowego zostały wprowadzone nowe wymogi dotyczące wina odalkoholizowanego. Na czym one polegają?

  • Nowe wymogi dla win odalkoholizowanych zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej.
  • Uzasadnieniem do prowadzenia nowej regulacji dla win odalkoholizowanych – jak wskazuje motywach do nowego aktu Komisja Europejska – było umożliwienie produkcji win o obniżonej zawartości alkoholu lub w ogóle go pozbawione (tak jakby dotychczas miałoby to być niedozwolone).  Ponadto nowe regulacje dotyczące dealkoholizacji uwzględniają szereg rezolucji Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV).
  • Przede wszystkim zmienione zostały przepisy dotyczące obowiązkowych informacji w znakowaniu wina. Znowelizowany art. 119 rozporządzenia nr 1308/2013 określa warunki stosowania określeń »odalkoholizowany« oraz »częściowo odalkoholizowany«.
  • Co więcej uregulowano dopuszczalne metody dealkoholizacji wina w UE, czyli częściowe odparowywanie w warunkach próżniowych; techniki membranowe oraz destylacja (nowy załącznik VIII sekcja E rozporządzenia nr 1308/2013).
  • Ponadto rozporządzenie nr 2021/2117 zawiera bardzo szczegółowe regulacje dotyczące dealkoholizacji win posiadających oznaczenie geograficzne lub nazwę pochodzenia oraz ich specyfikacji.
  • Na marginesie warto zauważyć, że nowa regulacja nie odnosi się wprost do stosowania nazwy takiej jak „wino bezalkoholowe”. 
  • Rozporządzenie nr 2021/2117 przewiduje różne okresów przejściowych – dla wielu aspektów regulacji. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 8 tego rozporządzenia: „Wino, które jest zgodne z mającymi zastosowanie przed dniem 8 grudnia 2023 r. wymogami w zakresie etykietowania określonymi w art. 119 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz aromatyzowane produkty sektora wina, które są zgodne z mającymi zastosowanie przed dniem 8 grudnia 2023 r. przepisami dotyczącymi etykietowania określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 251/2014, mogą nadal być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów, jeżeli zostały wyprodukowane i opatrzone etykietą przed wskazaną datą”.

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Food Law

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.