Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Obowiązki producenta w systemie kaucyjnym

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

Chociaż prace legislacyjne nad projektem ustawy o systemie kaucyjnym nie dobiegły jeszcze końca, to już teraz warto się przyjrzeć jakie podstawowe obowiązki producenta z niego wynikają:

 1. Zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym (umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez wprowadzających na finansowanie systemu kaucyjnego; brak zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością zapłaty opłaty produktowej obliczanej oddzielnie dla każdego rodzaju opakowania);
 2. Osiągnięcie w ramach systemu kaucyjnego w 2025 r. oraz w
  latach następnych poziomów selektywnego zbierania opakowań
  i odpadów opakowaniowych
  (butelki po napojach objęte systemem
  kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą
  wliczane do uzyskiwanych poziomów); 
 3. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadził napoje do obrotu (z podziałem na rodzaje opakowań, w tym o ich liczbie, pojemności i masie); 
 4. Przekazanie podmiotowi reprezentującemu danych niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego (w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym napojach w opakowaniach; wprowadzający napoje w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do napojów w opakowaniach, o których nie poinformował podmiotu reprezentującego, a które wprowadził do obrotu w danym roku); 
 5. Stosowanie na opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

Nowe przepisy są aktualnie na etapie prac rządowych i nie trafiły jeszcze do Sejmu.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003 

Wybierz obszar: Opakowania Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego FoodLaw

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.