Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opublikowano nowe wydanie normy ISO 22003-1:2022 Food safety – Part 1

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało nowe wydanie normy ISO 22003-1:2022 Food safety – Part 1: Requirements for bodies providing audit and Certification of food safety management systems.

IAF ustaliło 36-miesięczny okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zrządzania żywnością na wdrożenie w realizowanej działalności normy ISO 22003-1:2022. Okres ten jest liczony od ostatniego dnia miesiąca jej opublikowania, tj. od 30 czerwca 2022 r. Szczegóły dotyczące okresu przejściowego i obowiązujących zasad przejścia zostały zawarte w dokumencie IAF MD 27:2022 Transition Requirements for ISO 22003-1:2022. Dokument ten jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.pca.gov.pl.

W myśl ustaleń powyższego dokumentu, PCA opublikuje w terminie do 31.12.2023 r. nowe wydanie dokumentu DACS-01. Z dniem 1.01.2024 r. PCA rozpocznie przyjmowanie wniosków o akredytację/rozszerzenie/uaktualnienie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, według wymagań normy ISO 22003-1:2022.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2024 r. akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności nie uzyska w wyniku oceny PCA potwierdzenia kompetencji do realizacji procesów certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 22003-1:2022 z przyczyn leżących po stronie jednostki, akredytacja w tym obszarze zostanie przez PCA zawieszona, do czasu takiego potwierdzenia, albo do upływu terminu zawieszenia. Po tym terminie akredytacje, które nie zostaną uaktualnione, będą cofane w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Oceny dla celów rozszerzenia/uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności będą realizowane przez PCA w formie ocen na miejscu, w ramach planowanego nadzoru lub jako oceny dodatkowe.

  • IAF MD 27:2023
    Dokument obowiązkowy IAF - Wymagania dotyczące przejścia na ISO 22003-1:2022

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Certyfikacja

Autor: Polskie Centrum Akredytacji

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.