Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oznaczanie kluczowych parametrów jakościowych ryżu z zastosowaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni FT-NIR

Pobierz materiały

Kategoria: Procesy i Technologie

Wstęp

Spektroskopia bliskiej podczerwieni (Near-Infrared spectroscopy, NIR) jest techniką stosowaną do wielu lat do analiz jakościowych i ilościowych produktów spożywczych. Głównymi argumentami przemawiającymi za jej zastosowaniem są prostota obsługi aparatury, szybkie wyniki z analiz oraz analiza nieinwazyjna. Dzięki zastosowaniu spektroskopii NIR w różnych obszarach laboratoryjnych i produkcyjnych uzyskuje się natychmiastowe i spójne wyniki pomiarowe.

Spektroskopia NIR wykorzystywana jest w formie laboratoryjnej oraz procesowej (bezobsługowej), dając możliwość kontroli produkcji na bieżąco. Analizy laboratoryjne bądź magazynowe zaś ułatwiają i skracają standardowe analizy. Należy jednak pamiętać, że techniki spektroskopowe są technikami drugorzędowymi, co oznacza że aby korzystać z urządzenia NIR w rutynowej pracy, należy zbudować bazę kalibracyjną bądź skorzystać z gotowych kalibracji oferowanych przez producenta.

W przypadku gdy użytkownik decyduje się na własną kalibrację, firma Büchi jest w stanie dostarczyć kompletne portfolio urządzeń niezbędnych do analiz. W przypadku analiz podstawowych parametrów, takich jak białko, tłuszcz czy zawartość wilgoci Büchi oferuje analizatory NIR do rutynowych prac oraz aparaturę do oznaczania zawartości białka i tłuszczu technikami Kjeldahl’a i ekstrakcja.

Znaczenie ryżu

Ryż jest podstawowym pożywieniem dla prawie połowy światowej populacji. W zastosowaniu przemysłowym ryż zyskuje na znaczeniu w produkcji żywności dla niemowląt, przekąsek, płatków śniadaniowych, piwa, produktów fermentowalnych i oleju z otrębów ryżowych.

Grube i bogate w krzemionkę ziarno ryżu znajduje zastosowanie w materiałach budowlanych. Słoma ryżowa używana jest do produkcji papieru i lin, ale także jako pasza w żywieniu bydła w całej Azji. Ponieważ mąka ryżowa jest prawie czystą skrobią i pozbawioną alergenów, jest głównym składnikiem pudrów do twarzy oraz preparatów dla niemowląt.

Metodyka

Proces produkcji ryżu od jego zbiorów do zapakowanego ryżu w sklepie został przedstawiony na Wykresie 1. Opracowanie to skupiało się na pakowanym ryżu, zakupionym w lokalnych sklepach. 120 różnych rodzajów próbek ryżu z Azji, Europy, USA i Ameryki Południowej (Rysunek 1) zostało wykorzystanych do stworzenia modelu kalibracyjnego dla analiz tłuszczu, białka i wilgoci.

 Wykres 1. Proces produkcyjny ryżu

Rysunek 1. Różnorodność ryżu na półkach sklepowych

Analiza spektroskopowa

Widma bliskiej podczerwieni w zakresie 1000-2500 nm (Rysunek 2) zostały otrzymane dzięki zastosowaniu analizatora Büchi NIRFlex N-500. Każda próbka analizowana była w trzech powtórzeniach na szalce Petriego w trybie odbicia rozproszonego. Obracająca się komora pomiarowa zwiększyła powtarzalność wyników. Każda próbka skanowana była 64 razy a uzyskane wyniki zostały uśrednione.

Rysunek 2: 3 widma NIR ryżu zebranego w Azji, Ameryce Południowej i Europie

Aparatura

Büchi NIRFlex N-500 (Rysunek 3) to spekrometr FT-NIR zapewniający ilościowe pomiary próbek żywności i pasz dla zwierząt. Urządzenie pracuje w zakresie bliskiej podczerwieni 1000-2500 nm (10 000 – 4000 cm-1). N-500 charakteryzuje się doskonałą powtarzalnością długości fali, co ma kluczowe znaczenie szczególnie przy zapewnieniu stabilności kalibracji oraz jej przenoszeniu między urządzeniami.

Rysunek 3: Büchi NIRFlex N-500

Oprogramowanie

Oprogramowanie Büchi NIRWare (Rysunek 4) stanowi jednostkę centralną do kreowania baz danych i analiz.  Oprogramowanie jest intuicyjne, a dzięki podłączeniu go do sieci LIMS daje możliwość elastycznej i bezpiecznej wymiany
danych.

 • Wielojęzykowy – występuje w wielu językach, m.in. angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, koreańskim, japońskim czy chińskim
 • Funkcja SOP – z instrukcjami krok po kroku

 

Rysunek 4: Büchi NIRWare Software

Büchi NIRCal (Rysunek 5) to oprogramowanie chemometryczne stosowane do obliczeń kalibracyjnych. Wyposażone jest w wiele możliwości obliczeniowych do analiz jakościowych i ilościowych, m.in. regresję głównych składników (PCR, Principle Components Regression) czy metodę najmniejszych kwadratów (PLS, Partial Least Squares Regression), które mogą być połączone z wieloma innymi metodami do obróbki danych dostępnych w oprogramowaniu.

Rysunek 5: Büchi NIRCal Software

Wyniki referencyjne

Aby uzyskać wyniki do kalibracji NIR należy wcześniej uzyskać próbki referencyjne o znanych parametrach. Do wartości
referencyjnych do NIR przeanalizowano próbki w dwóch powtórzeniach. Tabela 1 przedstawia metody pomiarowe stosowane dla każdego parametru, jak również standardowe odchylenie metody referencyjnej (SD).

Parametr Metoda referencyjna SD
Tłuszcz Soxhlet (E-816) 0,01
Białko Kjeldahl (K-360) 0,02
Wilgoć Suszenie w piecu (105oC, 3h) 0,03


Tabela 1: Wyniki referencyjne

Chemometryczna obróbka danych

Kalibracja i walidacja danych została uzyskana dzięki oprogramowaniu NIRCal. Do kalibracji zastosowano metodę najmniejszych kwadratów (PLS). Aby poprawić wyniki kalibracyjne zastosowano dodatkowo obróbkę danych
stosując MSC (Multiplicative Scatter Correction), normalizację i pierwszą pochodną. Uzyskane dla każdego zbioru danych modele kalibracyjne oceniono na podstawie statystyk i reguł dostarczonych przez NIRCal oraz wyliczono standardowy błąd przewidywania (SEP) i standardowy błąd oszacowania (SEE), Rysunki 6-8.

 

Rysunek 6: Zależność między rzeczywistą zawartością wilgoci w ryżu a wartościami przewidywanymi NIR

Rysunek 7: Zależność między rzeczywistą zawartością tłuszczu w ryżu a wartościami przewidywanymi NIR

Rysunek 8: Zależność między rzeczywistą zawartością białka w ryżu a wartościami przewidywanymi NIR

Wyniki i dyskusja

Kalibracje dla białka i wilgoci wykazują dobre predykcje w ocenie wartości SEP i SEE (Tabela 2). Kalibracja dla tłuszczu również wykazuje odpowiedni stopień precyzji. Możliwe jest zwiększenie dokładności i precyzji wyników poprzez zastosowanie do kalibracji próbek zmielonego ryżu. Jednakże celem tego badania było uzyskanie kalibracji o największej użyteczności dla potencjalnych użytkowników.

Korzystanie z niezmielonych próbek ryżu powoduje łatwiejszą i tańszą analizę, a tym samym, większą akceptację techniki NIR. 

Parametr Il.próbek w kalibracji Zakres kalibracyjny SEP  SEE R – współcz. kalibracji
Tłuszcz 151 01 – 1.0 % 0,041 0,038 0,982
Białko 181 5.0 – 9.4 % 0,210 0,190 0,981
Wilgoć 200 9,6 – 15,1 % 0,276 0,283 0,969

 

Tabela 2: Wyniki z analiz NIR

Wyniki uzyskane za pomocą Büchi NIRFlex N-500 wykazują, że urządzenie jest idealnym do redukcji kosztów, czasu i odczynników chemicznych niezbędnych do oszacowania parametrów jakościowych ryżu w codziennym zastosowaniu.

Obracanie się próbki w trakcie analizy NIR maksymalizuje powierzchnię testowanej próbki, co ma wpływ na lepszą powtarzalność pomiarów oraz jednoczesne zmniejszenie ryzyka zafałszowania wyników.

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach technologii NIR -> Rozwiązania NIR 

 

Autor: BUCHI

Wypełnij formularz w celu pobrania materiałów

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

 • * - pole obowiązkowe

Przeczytaj także

Rozwiązania z zakresu technologii NIR oferuje firma:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.