Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pozostałości leków weterynaryjnych w żywności – wg raportu EFSA utrzymuje się tendencja spadkowa

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

EFSA opublikowała sprawozdanie roczne za 2021 r. z wyników monitoringu pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych i innych substancji u żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zawiera on dane zgłoszone przez państwa członkowskie UE, Islandię i Norwegię. Liczba przebadanych próbek nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2020 r. - łącznie 621 205 próbek (351 637 próbek ukierunkowanych i 4562 próbek podejrzanych zgłoszonych na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE oraz z 2803 próbek pobranych przy imporcie i 262 203 próbek pobranych w ramach programów opracowanych na podstawie przepisów krajowych).

Wnioski z monitoringu pozostałości leków weterynaryjnych w 2021 r.

  • Większość krajów spełniła minimalne wymagania dotyczące częstotliwości pobierania próbek określone w dyrektywie Rady 96/23/WE oraz w decyzji Komisji 97/747/WE.
  • Ogólnie odsetek próbek niezgodnych z wymogami w 2021 r. (0,17%) był niższy w porównaniu z poprzednimi 12 latami (0,19%-0,37%). W porównaniu z wynikami z lat 2017, 2018, 2019 i 2020, w 2021 r. częstość wyników niezgodnych zmniejszyła się dla leków przeciwtarczycowych, natomiast dla sterydów i laktonów kwasu rezorcylowego częstość wyników niezgodnych była wyższa niż w 2020 roku, ale niższa w porównaniu z latami poprzednimi.
  • W przypadku substancji zabronionych w porównaniu z 2020 r. częstotliwość niezgodności w 2021 r. była wyższa, choć zgodna z wartością z lat 2017 i 2018.
  • Spadki w porównaniu do wszystkich poprzednich lat odnotowano w przypadku innych substancji i zanieczyszczeń środowiska, pierwiastków chemicznych (w tym metali) oraz barwników.
  • Gwałtowny wzrost w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi latami stwierdzono w przypadku „innych substancji”.

Niezgodności dla konkretnych substancji:

  • W grupie steroidów niezgodne próbki celowane stwierdzono u bydła(0,12%), świń (0,18%), drobiu (0,11%), mięsa króliczego (1,89%) oraz owiec i kóz(1,46%).
  • W grupie laktonów kwasu rezorcynowego 0,05% próbek było niezgodnych z wymaganiami; niezgodne próbki stwierdzono u bydła (0,06%) i świń (0,07%).
  • W przypadku beta-agonistów odnotowano dwie niezgodne próbki, jedną dla clenbuterolu i jedną dla sulbatamolu, które stwierdzono u bydła.
  • W przypadku środków przeciwbakteryjnych 0,14% próbek docelowych analizowanych w ramach monitorowania dyrektywy96/23/WE było niezgodnych. Najwięcej niezgodnych próbek dla środków przeciwbakteryjnych stwierdzono w miodzie (0,96%).
  • W grupie inne leki weterynaryjne największy odsetek niezgodnych próbek celowych stwierdzono dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs), a niezgodne próbki zostały zgłoszone dla różnych gatunków: bydło (0,42%), konie (0,75%), mleko (0,47%), świnie (0,01%) i drób (0,18%).

Z wynikami raportu można zapoznać się za pomocą interaktywnego narzędzia do wizualizacji danych.

Pełna treść raportu – https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7886

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Przemysł mięsny Przemysł mleczarski

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.