Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe: Rozporządzenie MRiRW w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

Autor: FoodFakty

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W ostatnim czasie ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Rozporządzenie z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1761).

Pełna treść: Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 września 2017 r.