Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Produkcja mięsa w Europie przesuwa się na wschód

Kategoria: Biznes

Rośnie produkcja mięsa w „nowej Unii”

Przeobrażenia gospodarcze oraz polityczne powodują zmiany w każdej branży. Sektor mięsa w UE jest tego świetnym przykładem – stopniowo, ale nieustannie maleje produkcja w „starej UE” oraz rośnie w krajach „nowej Unii”. Według danych Eurostatu w 2017 r. produkcja mięsa ogółem w ujęciu ilościowym spadła w UE o 0,1%, jednak dynamika zmian była zróżnicowana geograficzne – w krajach UE-15 („starej Unii”) produkcja zmniejszyła się o 0,7% zaś w krajach UE-13 („nowej Unii”) wzrosła o 2,5%. Warto podkreślić, że w 2017 r. konsumpcja mięsa per capita spadła po raz pierwszy od 2013 r. – o 0,4 kg w przeliczeniu na mieszkańca Unii, co wraz z niewielkim przyrostem naturalnym spowodowało, że popyt wewnętrzny utrzymał się na zbliżonym do 2016 r. poziomie. Jednocześnie, kolejny rok z rzędu Unia Europejska była samowystarczalna w zakresie mięsa – w 2017 r. produkcja pokryła 107% wewnętrznego zapotrzebowania. 

Niższe ceny wieprzowiny w 2018 r.

Spadek ogólnej produkcji mięsa w UE był przede wszystkim spowodowany zmniejszeniem się produkcji wieprzowiny (o 0,8%). W pozostałych branżach odnotowano już jej wzrost, jednak to wieprzowina jest kluczowym mięsem produkowanym (48% ogółu produkcji) oraz spożywanym (47% ogółu konsumpcji) w krajach Unii. Większość mięsa wieprzowego pochodzi z UE-15 (84%), niemniej w ubiegłym roku w tych krajach produkcja spadła o 1,3%, podczas gdy w UE-13 wzrosła o 1,6%. Największe przyrosty odnotowano w Rumunii (+9,1%), na Węgrzech (+4,6%) oraz w Polsce (+0,6%). Ze względu na odbudowę pogłowia trzody, w bieżącym roku produkcja może być już większa. Ceny natomiast prawdopodobnie będę niższe niż w 2017 r., głównie ze względu na wypieranie europejskich produktów na rynkach krajów trzecich przez mięso z Brazylii i USA.

Przyszłość sektora mięsnego

Kolejnym segmentem, w którym kraje starej Unii odnotowały spadki, była wołowina (-0,7%). Warto podkreślić, że państwa UE-15 odpowiadają aż za 89% produkcji w UE. Ceny wołowiny w 2017 r. utrzymywały się na dosyć wysokim poziomie, co wynika między innymi z spadku importu (-6,2%) oraz wzrostu eksportu (+10,7%). Przewidywane zmiany produkcji w 2018 r. wynoszą -1,3% dla EU-15 oraz +2,1% dla EU-13, co przełoży się na przeciętny spadek produkcji o 0,8% dla całej Unii.  Pozytywne zmiany zaszły natomiast w przypadku sektora drobiarskiego, gdzie produkcja wzrosła w całej UE o 0,8% w relacji rocznej, w tym zarówno w krajach EU-15 (+0,3%) jak i  EU-13 (+2,3%).  W przeciągu najbliższej dekady należy spodziewać się dalszego przesuwania produkcji mięsa na wschód, jednak w dłuższym okresie rosnące koszty pracy oraz kwestie ochrony środowiska mogą działać hamująco na rozwój sektora mięsnego.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Łukasz Czech
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.