Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

W Parlamencie trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym. Podstawę prawną stanowi art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Nomenklatura celna

Konieczność zmiany tego rozporządzenia wynika ze zmian w prawodawstwie unijnym związanych nomenklaturą celną, a w związku z tym z potrzeby aktualizacji przepisów załącznika do przedmiotowego rozporządzenia odnośnie do wskazanych kodów celnych (w szczególności kodu CN 2202 90 10). Zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej, artykuły objęte dotychczas (obecnie Lp nr 157 w tabeli zamieszczonej w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia) kodem celnym CN 2202 90 10 (w tym nektary), podlegały obowiązkowej kontroli jakości handlowej na etapie importu z krajów trzecich. Jednakże, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej), kod CN 2202 90 10 uległ rozbiciu.

Projekt skierowano do Komisji Prawniczej.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.