Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Przegląd czynników powodujących oszustwa żywnościowe i narzędzi ograniczających ryzyko

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Brytyjska DEFRA (Departament ds. Środowiska, Żywności, Spraw Wiejskich) opublikowała dwa raporty, przedstawiające wszechstronny i dokładny przegląd problemu fałszowania żywności.

Celem projektu było zidentyfikowanie globalnych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej, które mogą mieć wpływ na Wielką Brytanię w perspektywie krótko- i średnioterminowej, oraz powiązanie tego z oceną obecnych i pojawiających się narzędzi oraz technik ograniczania oszustw w branży spożywczej, aby ocenić, w jaki sposób można je wykorzystać do informowania o przyszłej brytyjskiej polityce rolno-spożywczej.

Projekt podzielono na dwie fazy, których wynikiem jest powstanie dwóch raportów.

Raport – faza 1

Pierwszy raport jest sprawozdaniem z prac przeprowadzonych w fazie 1 projektu, które obejmowały:

 • Przegląd literatury w celu zidentyfikowania globalnych czynników powodujących fałszowanie żywności
 • Warsztaty eksperckie mające na celu zidentyfikowanie globalnych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej, narzędzi ograniczania oszustw w branży spożywczej oraz pomysłów na to, co Wielka Brytania może zrobić lepiej, aby ograniczyć oszustwa w branży spożywczej
 • Ankieta internetowa mająca na celu przetestowanie wyników przeglądu literatury i warsztatów eksperckich z szerszą publicznością

Kluczowe ustalenia przeprowadzone w fazie 1 projektu streszczono w punktach, które przedstawiamy poniżej.

 

Za pięć głównych światowych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej uznano:

 1. Czynniki makroekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na podaż/popyt na żywność, np. konflikty, choroby i klęski żywiołowe.
 2. Popyt konsumencki ze względu na trendy pochodzenia, etyczną lub złożoną żywność, która jest droga w przygotowaniu, a przy tym łatwa do fałszowania.
 3. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw żywności .
 4. Czynniki makroekonomiczne, które mają chroniczny wpływ na podaż w porównaniu z popytem na kluczowe produkty spożywcze, np. zmiana klimatu / globalny wzrost liczby ludności.
 5. Niejednoznaczne lub niepraktyczne przepisy lub wymogi dotyczące etykietowania

 

Pięć najczęściej używanych narzędzi/baz danych ograniczających oszustwa to:

 1. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)
 2. Narzędzia analityczne bezpieczeństwa
 3. Brytyjski system nadzoru żywności (UKFSS)
 4. HorizonScan
 5. Dane z systemu monitorowania egzekwowania przepisów władz lokalnych (LAEMS).

 

Pięć najczęściej wykorzystywanych "innych" źródeł informacji w celu ograniczenia oszustw w branży spożywczej to:

 1. Audyt/certyfikacja zgodnie z normami
 2. Sieć Autentyczności Żywności
 3. Plany pobierania próbek
 4. Udostępnianie informacji
 5. Oceny podatności / zagrożeń (opracowane w ramach organizacji / na podstawie przewodnika komercyjnego lub zewnętrznego).

 

Pięć najwyżej ocenianych pomysłów na to, "co Wielka Brytania mogłaby zrobić lepiej, aby złagodzić oszustwa w branży spożywczej" to:

 1. Wiarygodny praktyczny przewodnik/zestaw narzędzi do ograniczania ryzyka dla mniejszych firm
 2. Lepsza komunikacja i wymiana informacji
 3. Wymiana informacji wywiadowczych w całym łańcuchu dostaw z uwzględnieniem organów regulacyjnych
 4. Lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji
 5. Pozyskiwanie danych, udostępnianie narzędzi rządowych i baz danych.

Raport – faza 2

Faza 2 zidentyfikowała i oceniła narzędzia oraz źródła informacji najczęściej wykorzystywane do ograniczania oszustw związanych z żywnością poprzez krytyczny przegląd literatury i ustrukturyzowane wywiady ze światowymi ekspertami w tej dziedzinie. Wykaz jest obszerny (81 najpopularniejszych narzędzi) i zróżnicowany (19 kategorii według celu, z szerokimi pokrywającymi się kategoriami ustalania priorytetów ryzyka, ograniczania ryzyka oraz ujawniania lub zniechęcania do oszustw).

Działania ujawniły, że większość cyfrowych "narzędzi" koncentruje się na rozwiązywaniu problemu zagrożeń zewnętrznych związanych z rankingiem ryzyka lub na wykazywaniu identyfikowalności łańcucha dostaw. W ostatnim czasie nastąpił wzrost popularności cyfrowych systemów zarządzania cyklem życia produktu (PLM), zarządzania zgodnością i systemów "skanowania horyzontu". Prawdopodobnie procesy te przyspieszą dzięki postępowi technologicznemu i adaptację technologii rozproszonego rejestru (np. blockchain) oraz Internetu rzeczy.

Niektóre z najważniejszych czynników powodujących oszustwa w branży spożywczej (zidentyfikowane na etapie 1 niniejszego projektu) są w niewystarczającym stopniu uwzględnione w obecnych narzędziach. Istnieje znacznie mniej narzędzi do dostarczania rozwiązań dla potrzeb związanych z systemową oceną podatności lub zapobieganiem indywidualnej przestępczości. Istnieje kilka narzędzi pomagających w analizie przyczyn oszustw w branży spożywczej.

Oba raporty dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem źródłowym.

Źródło: https://randd.defra.gov.uk/ProjectDetails?ProjectId=20179

 

Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy. 

Dowiedz się więcej o Strefie Managera i narzędziach ProBase 360.

 

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Food Fraud Inspekcje Państwowe

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.