Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Reforma Urzędowej Kontroli Żywności została przyjęta – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Nowa ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 285) wprowadza pierwsze od kilku lat duże zmiany w organizacji i kompetencjach inspekcji kontrolujących żywność. Poniżej prezentujemy niektóre jej postanowienia istotne dla przedsiębiorców z branży spożywczej.

Całość zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zostanie powierzona jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), co ma na celu zwiększenie efektywności systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce.

Wprowadzono istotne zmiany do obecnego brzmienia art. 28 ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnoszące się do zasad sporządzania i możliwości odwoływania się przez kontrolowanego od zapisów protokołu. Na wniosek kontrolowanego uwzględniono możliwość przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego zawartego w protokole kontroli. Dodatkowo zobligowano osobę prowadzącą kontrolę do podpisania protokołu z kontroli.

W przypadku niewykonania decyzji dotyczącej np. zakazu wprowadzenia produktu do obrotu przedsiębiorca ma podlegać karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem tych decyzji, nie niższej jednak niż 500 zł.

Główny Inspektor IJHARS oraz upoważnieni przez niego pracownicy Inspekcji będą uprawnieni do nadzorowania kontroli przeprowadzanej przez wojewódzkich inspektorów.

Omawiana ustawa zmienia 17 innych aktów prawnych, w tym m.in. ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów; ustawę o rolnictwie ekologicznym, ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie 1 lipca br.

Tekst ustawy dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000285

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.