Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Reforma wspólnej polityki rolnej: pierwsze rozmowy trójstronne

Kategoria: Biznes

Wiceprzewodniczący Timmermans i komisarz Wojciechowski będą reprezentować Komisję podczas pierwszych rozmów trójstronnych na temat reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Rozmowy trójstronne dotyczyć będą wszystkich trzech wniosków - rozporządzenia w sprawie planu strategicznego, rozporządzenia horyzontalnego i rozporządzenia zmieniającego wspólną organizację rynków (WOR).

Parlament Europejski, Rada i Komisja będą miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk w sprawie kluczowych elementów tych trzech rozporządzeń oraz uzgodnienia ustaleń roboczych i orientacyjnego harmonogramu, które będą miały zastosowanie do późniejszych politycznych rozmów trójstronnych i przygotowawczych spotkań technicznych. Komisja uważa, że WPR jest jedną z głównych dziedzin polityki dla Europejskiego Zielonego Ładu i dlatego kieruje tym procesem na najwyższym szczeblu w ścisłej koordynacji z innymi obszarami polityki. Komisja jest zdecydowana odegrać w pełni swoją rolę w negocjacjach trójstronnych dotyczących WPR, jako uczciwy pośrednik między współprawodawcami oraz jako siła napędowa na rzecz większego zrównoważonego rozwoju w celu realizacji celów europejskiego zielonego ładu. Celem jest uzgodnienie takiej wspólnej polityki rolnej, która byłaby odpowiednia do celu i skutecznie odpowiadałaby wyższym oczekiwaniom społecznym w zakresie działań na rzecz klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego rozwoju środowiska i sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników.

Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące przyszłej WPR w czerwcu 2018 r., wprowadzając bardziej elastyczne, oparte na wynikach i rezultatach podejście, które uwzględnia lokalne warunki i potrzeby, a jednocześnie zwiększa ambicje na szczeblu UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyższe ambicje w zakresie ochrony środowiska i klimatu znajdują odzwierciedlenie w nowej zielonej architekturze, w tym w nowym systemie ekoprogramów. W sprawozdaniu opublikowanym w maju 2020 r. Komisja podkreśliła zgodność swoich wniosków z europejskim zielonym ładem. Parlament Europejski i Rada uzgodniły swoje stanowisko negocjacyjne odpowiednio w dniach 23 i 21 października 2020 r., co umożliwiło rozpoczęcie rozmów trójstronnych.

 

Źródło: KE

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Komisja Europejska

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.