Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Rozwijanie Kultury Bezpieczeństwa Żywności jako nauki, a nie sloganu: przegląd literatury wg FDA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała systematyczny przegląd literatury naukowej na temat Kultury Bezpieczeństwa Żywności (KBŻ) jako podstawę wspólnych prac nad Kulturą Bezpieczeństwa Żywności pomiędzy FDA a przemysłem, konsumentami i w ramach agencji. W sumie 79 artykułów spełniło kryteria kwalifikujące do przeglądu i zostało uwzględnionych w tej analizie.

FDA: Silna Kultura Bezpieczeństwa Żywności jest warunkiem wstępnym skutecznego zarządzania bezpieczeństwem żywności

FDA uważa, że aby dokonać radykalnej poprawy w zmniejszaniu obciążenia chorobami przenoszonymi przez żywność, należy zrobić więcej, aby wpłynąć na przekonania, postawy i zachowania ludzi oraz działania organizacji. Silna Kultura Bezpieczeństwa Żywności jest warunkiem wstępnym skutecznego zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Promowanie KBŻ w całym systemie żywnościowym jest kluczowym filarem planu Nowej Ery Inteligentniejszego Bezpieczeństwa Żywności, który został wydany w 2020 r. Plan przedstawia 10-letni plan stworzenia bezpieczniejszego systemu żywnościowego. FDA przeprowadziła przegląd literatury, aby lepiej zrozumieć najnowszą wiedzę naukową na temat KBŻ, w tym sposób jej definiowania, opracowywania i utrzymywania przez różne organizacje oraz sposób jej oceny lub pomiaru.

Podczas gdy Kultura Bezpieczeństwa Żywności jest definiowana w literaturze na różne sposoby, w przeglądzie zidentyfikowano najczęściej cytowaną definicję KBŻ jako zbiór dominujących, względnie stałych, wyuczonych, podzielanych postaw, wartości i przekonań, które przyczyniają się do zachowań higienicznych stosowanych w określonym środowisko pracy z żywnością.

Przegląd literatury zidentyfikował również liczne kluczowe determinanty, które składają się na KBŻ, a także wyzwania i bariery w ustanowieniu i utrzymaniu silnej i skutecznej KBŻ.

FDA wykorzysta te badania do dalszych wysiłków na rzecz wspierania Kultury Bezpieczeństwa Żywności. Jednocześnie zachęca interesariuszy i branżę spożywczą do wspierania solidnej Kultury Bezpieczeństwa Żywności w całym systemie żywnościowym.

Dodatkowe informacje:

Źródło: FDA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.