Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Salmonella w żywności – projekt nowych regulacji europejskich

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Konsultacje Komisji Europejskiej

Do 16 sierpnia 2018 trwają prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje w sprawie nowych regulacji związanych z detekcją Salmonelli w żywności. Projekt zmian dotyczy Rozporządzenia 2160/2003, które określa metody wykrywania i kontroli obecności Salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, ze szczególnym naciskiem na produkcję podstawową.

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3845048_en

Zmiany w standardach CEN/ISO

Standardy CEN/ISO określają metody referencyjne dla testów laboratoryjnych – w ostatnim czasie zrewidowany został standard EN ISO 16140-2 oraz wprowadzono nowy standard EN ISO 6579-1 dotyczący wykrywania Salmonelli. W związku z tym cztery rozporządzenia (200/2010, 517/2011, 200/2012 i 1190/2012) muszą zostać zmienione, uwzględniając nowy standard jako metodę referencyjną. Rozporządzenia te zawierają wymagania w zakresie pobierania próbek i prowadzenia testów niezbędnych do skutecznego monitoringu obecności Salmonelli w populacjach drobiu zgodnie z Rozporządzeniem 2160/2003.

Alternatywne metody badawcze

Komisja Europejska zaznacza, że alternatywne metody badawcze, które zostały zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, mogą być uznane za równie skuteczne, co metody referencyjne. Wykorzystanie alternatywnych testów jest obecnie ograniczone, jednak Komisja podkreśla, że „odpowiednie organy kontrolne powinny mieć możliwość korzystania z metod alternatywnych, jako że nie ma przeciwwskazań do ich stosowania, jeśli zostały one uznane za wystarczająco efektywne”.

Praktyczne rozwiązania

Komisja wyjaśnia, że w przypadku badania obecności Salmonelli uzyskanie reprezentatywnych próbek w stadach kur niosek oraz kur mięsnych gatunku Gallus gallus (koguta cejlońskiego) nie zawsze jest praktyczne w chowie klatkowym oraz w wielopoziomowych kurnikach w chowie ściółkowym z taśmami nawozowymi pomiędzy poszczególnymi poziomami. „Z tego względu właściwe wydaje się zezwolenie na korzystanie z alternatywnych metod zbierania próbek, które stanowić będą bardziej wygodne rozwiązanie, zachowując przy tym skuteczność obecnie stosowanych procedur”.

Okres przejściowy

We wstępnej wersji nowych regulacji Komisja wskazała również na konieczność wyznaczenia okresu przejściowego, dzięki któremu przedsiębiorcy z branży spożywczej będą mieli wystarczająco dużo czasu na wdrożenie wymaganych zmian. Okres przejściowy zmniejszy także obciążenie finansowe laboratoriów i producentów wyposażenia związane z walidacją alternatywnych metod zgodnie z nowym standardem EN ISO 16140-2, jako że część certyfikatów bazujących na poprzednich standardach ISO 16140:2003 zachowa ważność do końca 2021 roku.

Źródło:

https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL217171/Draft-EU-regulation-on-salmonella-testing-open-to-consultation

Autor: Wojciech Grodzicki

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn