Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Społeczność mleczarska akceptuje wyzwania zrównoważonego rozwoju

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes

W środę 19 października na Światowym Szczycie Mleczarstwa IDF w Rotterdamie została podpisana i ogłoszona Deklaracja Branży Mleczarskiej reprezentowanej przez FIL-IDF dotycząca wkładu sektora mleczarskiego w osiągnięcie kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak zlikwidowanie ubóstwa, głodu oraz ochrony środowiska. Ogłoszenie deklaracji było połączone z krótkimi prezentacjami potwierdzającymi wolę deklaracji przez światowych liderów sektora mleczarskiego a także z Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która została sygnatariuszem powyższej deklaracji.

Najważniejsze tezy deklaracji:

- Uznanie Agendy ONZ 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jako nadrzędnej ramy, która prowadzi działania branży na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego, gospodarczego oraz zdrowotnego.

- Przyjęcie kluczowej roli mleczarstwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczenia ubóstwa oraz ważnego obszaru dla utrzymania i możliwości rozwoju rodzin rolniczych, małych przedsiębiorców oraz pasterzy;

- Podkreślenie kluczowego wkładu sektora mleczarskiego w zrównoważony rozwój, w tym:

  • kluczową rolę produktów mleczarskich w zrównoważonej, pożywnej i zdrowej diecie;
  • znaczący wkład, jaki branża mleczarska wnosi do gospodarek krajów, dochodów, zatrudnienia i wydatków na utrzymanie ludności;
  • kluczową funkcję sektora mleczarskiego w zarządzaniu ekosystemami lądowymi oraz potrzebę uwzględniania problemu degradacji środowiska i zmian klimatu oraz wspieranie różnorodności biologicznej;

- Potrzebę różnorodności systemów produkcji mlecznej i ras mlecznych, kontekst i priorytety;

- Potrzebę ciągłego i otwartego dialogu oraz wspólnych działań na wszystkich szczeblach.

Deklaracja potwierdza zgodę na:

- Podjęcia się zintegrowanego podejścia mającego na celu promowanie zrównoważonego rozwoju systemów mleczarskich, z uwzględnieniem wymiaru społecznego, ekonomicznego, zdrowotnego i środowiskowego;

- Zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby rodzin rolniczych, małych posiadaczy i pasterzy;

- Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnianie narzędzi i wytycznych w celu ułatwienia identyfikacji i

przyjęcia zrównoważonych praktyk w sektorze mleczarskim;

- Budowanie zdolności wspierania powyższych praktyk i zapewnienie warunków umożliwiających ich stosowanie;

- Pomiar i raportowanie wyników działań.

- Wzmocnienie dialogu między wieloma zainteresowanymi stronami w celu konsensusu, przeglądu postępów i ciągłego doskonalenia

- Deklaracja została podpisana przez Jeremy Hill, Prezydenta Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej oraz Ren Wang w imieniu FAO.

Źródła:

https://www.fil-idf.org/the-dairy-declaration/ 

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.