Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Świat bez rzeźni? Nowa inicjatywa obywatelska w UE

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano decyzję rejestrującą inicjatywę obywatelską „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”), której celem jest m.in. wyłączenie hodowli zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do dopłat rolnych. Miało to miejsce na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/712 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2753). 

Zgodnie z motywem drugim preambuły decyzji 2022/712 cele inicjatywy skupiają się wokół dwóch zasadniczych problemów takich jak:

„a) wyłączenie hodowli zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do dopłat rolnych oraz włączenie do tej działalności alternatywnych rozwiązań etycznych i ekologicznych, takich jak hodowla komórek i uprawa oparta na białkach roślinnych;

b) wprowadzenie zachęt do produkcji i sprzedaży produktów rolnych pochodzenia roślinnego i komórkowego”.

Pierwszy cel - reorientacja dopłat 

Ze względu na istotną rolę dopłat w unijnym rolnictwie, zdaniem autorów projektu, w celu zmiany modelu produkcji i rezygnacji z produkcji zwierzęcej, konieczne jest przeniesienie dopłat rolnych z sektora produkcji zwierzęcej do ekologicznych alternatyw. Innymi słowy, dopłaty, które dotychczas przyznawane były w ramach produkcji zwierzęcej, powinny być kierowane do producentów zajmujących się alternatywnymi dla mięsa produktami. 

Drugi cel - produkcja roślinna i komórkowa

Cel ten pozostaje w ścisłym związku z pierwszym. „Przekierowanie” dopłat z sektora produkcji zwierzęcej spowodowałoby umożliwienie zwiększenie dopłat do innych sektorów, a zwłaszcza podejmowania działań mających na celu zachęcanie do produkcji i sprzedaży produktów rolnych pochodzenia roślinnego i komórkowego. 

Co ważne, autorzy projektu zwracają uwagę nie tylko na kwestie praw zwierząt lub ich dobrostanu, ale także na warunki pracy osób zatrudnianych w rzeźniach. W dokumentach towarzyszących wnioskowi podkreślono, że niejednokrotnie są to nieludzkie warunki pracy, a samo zatrudnienie jest często nielegalne. Podkreślono także, że produkcja mięsa przyczynia się do rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych oraz „jest energochłonna i wymaga intensywnego użytkowania gruntów oraz stanowi główne źródło emisji gazów cieplarnianych”. 

Link do decyzji wykonawczej Komisji rejestrującej inicjatywę znajdziesz tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0015.01.POL&toc=OJ:L:2022:133:TOC   

Wybierz obszar: Eko Plant-based Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.