Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Szwajcarski audyt stwierdził ogromne problemy z inspekcjami. Część opóźniona nawet o dekadę

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Część inspekcji przedsiębiorstw nie są przeprowadzane z właściwą częstotliwością - wynika z danych szwajcarskiego Federalnego Biura Audytu.

Audytorzy stwierdzili, że władze krajowe w Szwajcarii nie zapewniają, że lokalne agencje sprawdzają firmy spożywcze wystarczająco często. Kontrola miała miejsce w marcu i kwietniu 2022 roku i wydano pięć zaleceń.

Władze są odpowiedzialne za oficjalne inspekcje, które są przeprowadzane przez kantonalnych inspektorów. Przeprowadzają oni rocznie około 40 000 kontroli w przedsiębiorstwach. Federalne Biuro Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (FSVO), z Federalną Jednostką Łańcucha Żywnościowego (FFCU), monitoruje i koordynuje wdrażanie przepisów. Szwajcaria składa się z 26 regionów zwanych kantonami.

Szwajcarska Federalna Izba Kontroli zbadała skuteczność i zakres nadzoru FSVO nad środkami spożywczymi. Przyjrzała się kontrolom kantonalnych organów wykonawczych i ich efektom. Stwierdzono, że spójność między organami kantonalnymi można by poprawić poprzez opracowanie wspólnych list kontrolnych.

Jakość danych i kwestie związane z zasobami

Podejście FSVO skupia się raczej na kwestiach bezpieczeństwa żywności w całej Szwajcarii niż na wdrażaniu na poziomie regionalnym. Na przykład brak kompletnych i wiarygodnych danych oznacza, że agencja nie zapewnia przestrzegania przez władze kantonalne zalecanych odstępów czasu pomiędzy oficjalnymi inspekcjami przedsiębiorstw.

Szwajcarski Federalny Urząd Kontroli powiedział, że dane dostarczone przez kantonalne organy wykonawcze za lata 2017-2021 pokazują, że średni odstęp między kontrolami w latach jest zawsze większy niż powinien, a dane są czasami "niewiarygodne". Różniło się to w zależności od kategorii firmy i regionu.

Podczas gdy kontrole w firmach produkcyjnych i u detalistów powinny być przeprowadzane co cztery lata, dane pokazały, że średnia wynosiła prawie 13 lat. Firmy cateringowe powinny być sprawdzane co dwa lata, ale średnia wynosiła prawie osiem lat.

Inspektorzy kantonalni stwierdzili, że nieosiągnięcie wymagań dotyczących odstępów między kontrolami wynika głównie z ograniczonych zasobów personelu kontrolnego, więc są one skoncentrowane na punktach sprzedaży wysokiego ryzyka.

Od 2023 r. kantonalne organy wykonawcze będą musiały przekazywać dane kontrolne online bezpośrednio do systemu informacyjnego FSVO, co ma poprawić jakość danych.

Różnice regionalne

Audytorzy stwierdzili, że nie ustalono celów dla kontroli produktów, takich jak częstotliwość analizy laboratoryjnej próbek, pomimo znaczenia tego typu kontroli.

W odpowiedzi FSVO stwierdziło, że wskaże kantonom, jako cel, liczbę próbek do analizy rocznie na 1000 mieszkańców. Agencja dodała, że próbki powinny być pobierane w przypadku podejrzenia ryzyka, a nie w celu spełnienia limitów. Rodzaj i liczba próbek może też zależeć od czynników regionalnych.

Kantonalne laboratoria przeprowadzają analizy próbek, a FSVO nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację. Umiejętności analityczne tych laboratoriów pokrywają potrzeby regionalne i zależą od zasobów finansowych. Nie inwestuje się w badania, które nie są wykonywane regularnie. Jeśli w laboratorium brakuje wiedzy specjalistycznej, można zwrócić się do innego laboratorium. Nie można jednak określić, czy umiejętności analityczne kantonów odpowiadają potrzebom krajowym i czy organizacja jest skuteczna, stwierdzono w raporcie.

Federalna jednostka ds. łańcucha żywnościowego (FFCU) przeprowadza audyty i dochodzenia w imieniu FSVO, aby zapewnić, że krajowe wymogi są wdrażane przez organy wykonawcze.

Audytorzy stwierdzili, że nie ma nadzoru nad przestrzeganiem odstępów czasowych dla oficjalnych inspekcji firm. Stwierdzili również, że średni roczny odstęp pomiędzy inspekcjami jest zawsze dłuższy niż ten określony w przepisach.

FFCU wydaje zalecenia organom wykonawczym i stosuje się do nich. Jednak sankcje nie są możliwe, gdy kantonalne organy wykonawcze nie podejmują działań naprawczych.

Konsumenci mogą dowiedzieć się o ostrzeżeniach i wycofaniu produktów na stronie RecallSwiss od końca 2020 roku. Jest to nowa strona i nie jest jeszcze dobrze znana, ale urzędnicy starają się zwiększyć świadomość i częstotliwość korzystania z niej.

Źródło:

https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_bildung_und_soziales/gesundheit/20274/20274BE-Version-definitive-V04.pdf

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.