Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor żywnościowy i rolnictwo – Q&A wg FAO

Kategoria: Biznes

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w formie pytań i odpowiedzi zagadnienia związane z wpływem pandemii koronawirusa na żywność i rolnictwo.

Oto niektóre z nich:

Czy COVID-19 będzie miał negatywny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe?

Kryzys żywnościowy jest możliwy, chyba że zostaną podjęte szybkie działania w celu ochrony najbardziej wrażliwych kwestii, utrzymania globalnych łańcuchów dostaw żywności i złagodzenia skutków pandemii w całym systemie żywnościowym.

Zamknięcia granic, kwarantanny oraz zakłócenia rynku, łańcucha dostaw i handlu mogą ograniczyć dostęp ludzi do wystarczających / różnorodnych i pożywnych źródeł żywności, szczególnie w krajach silnie dotkniętych wirusem lub już dotkniętych wysokim poziomem braku bezpieczeństwa żywności.

Jednak panika nie jest wskazana. Na całym świecie jest wystarczająco dużo żywności dla wszystkich. Decydenci na całym świecie muszą uważać, aby nie powtórzyć błędów popełnionych podczas kryzysu żywnościowego w latach 2007–2008, i przekształcić ten kryzys zdrowotny w całkowicie niemożliwy do uniknięcia kryzys żywnościowy.

Na dzień dzisiejszy zakłócenia są minimalne, ponieważ podaż żywności była wystarczająca, a rynki były jak dotąd stabilne. Widzimy już jednak wyzwania w zakresie wąskich gardeł logistycznych (niemożność przenoszenia żywności z punktu A do punktu B) i prawdopodobnie produkuje się mniej żywności o wysokiej wartości towarowej (tj. owoce i warzywa).

Od kwietnia/maja możemy spodziewać się zakłóceń w łańcuchach dostaw żywności. Na przykład: ograniczenia przemieszczania się, a także podstawowe zachowania awersyjne ze strony pracowników, mogą utrudniać rolnikom przetwórstwo rolne, a przetwórcom żywności - którzy zajmują się znaczną większością produktów rolnych - przetwarzanie. Niedobór nawozów, leków weterynaryjnych i innych środków może mieć wpływ na produkcję rolną. Zamknięcie restauracji i rzadsze zakupy spożywcze zmniejszają popyt na świeże produkty i produkty rybołówstwa, wpływając na producentów i dostawców. Sektory rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury są szczególnie dotknięte ograniczeniami w turystyce, zamykaniem restauracji i punktów gastronomicznych.

W każdym scenariuszu najbardziej dotknięte będą najbiedniejsze i najbardziej wrażliwe grupy ludności (w tym migranci, wysiedleńcy i lidność dotknięta konfliktem).

Jakie są konsekwencje sytuacji COVID-19 - teraz i w przyszłości - dla produkcji żywności, łańcuchów dostaw i produktów rolnych, rybołówstwa / akwakultury?

Łańcuch dostaw żywności to złożona sieć, która obejmuje producentów, konsumentów, wkłady rolnicze i rybne, przetwarzanie i przechowywanie, transport i marketing itp. W miarę rozprzestrzeniania się wirusa i wzrostu liczby przypadków oraz zaostrzenia środków w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się, systemy żywieniowe na wszystkich poziomach będą napięte w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

W sektorze rybołówstwa i akwakultury konsekwencje mogą się różnić i być dość złożone. W przypadku połowów dziko żyjących, niezdolność statków rybackich do działania (z powodu ograniczonego lub załamania rynku, a także środków sanitarnych trudnych do przestrzegania na pokładzie statku) może generować efekt domina w łańcuchach wartości pod względem dostaw produkty ogólnie i dostępność określonych gatunków. Ponadto w przypadku połowów dziko żyjących i akwakultury problemy logistyczne związane z ograniczeniami w transporcie, zamykaniem granic i zmniejszonym popytem w restauracjach i hotelach mogą powodować znaczące zmiany na rynku - wpływające na ceny.

Widzimy już jednak wyzwania w zakresie logistyki obejmującej przepływ żywności (niemożność przenoszenia żywności z punktu A do punktu B) oraz wpływ pandemii na sektor zwierząt gospodarskich ze względu na ograniczony dostęp do pasz dla zwierząt i rzeźni, zmniejszona zdolność produkcyjna (z powodu ograniczeń logistycznych i niedoborów siły roboczej) podobna do sytuacji w Chinach.

Zablokowanie szlaków transportowych jest szczególnie przeszkodą dla łańcuchów dostaw świeżej żywności i może również prowadzić do zwiększonego poziomu utraty żywności i marnotrawstwa. Szczególnie zagrożone są świeże ryby i produkty wodne, które łatwo psują się i dlatego muszą być sprzedawane, przetwarzane lub przechowywane w stosunkowo ograniczonym czasie.

Gwałtowne wzrosty cen nie są spodziewane w przypadku podstawowych artykułów, w których występuje podaż, zapasy i produkcja jest kapitałochłonna, ale bardziej prawdopodobne jest, że ceny za towary o wysokiej wartości, zwłaszcza mięso i ryby i towary łatwo psujące się, w bardzo krótkim okresie mogą wzrosnąć. Z drugiej strony, tam gdzie produkcja jest dostępna, a popyt spada, jak na niektórych łowiskach, oczekuje się, że ceny również spadną.

Jak pandemia wpłynie na popyt na żywność?

Kryzys finansowy z 2008 r. pokazał, co może się stać, gdy zmniejszone dochody i niepewność powodują, że ludzie wydają mniej, co powoduje zmniejszenie popytu. Sprzedaż spadła. Podobnie jak produkcja. Ponadto najbardziej dotknięci zostali zmuszeni do powrotu do strategii negatywnego radzenia sobie - takich jak sprzedaż aktywów produkcyjnych, mniej zróżnicowana dieta, aby zrekompensować ograniczenia dochodów.

Na początku epidemii COVID-19 nastąpił znaczny wzrost popytu. Zapotrzebowanie na żywność jest zasadniczo nieelastyczne, a jego wpływ na ogólne spożycie będzie prawdopodobnie ograniczony, chociaż wzorce żywieniowe mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość nieproporcjonalnie większego spadku spożycia białka zwierzęcego (w wyniku obaw - nieopartych na wiedzy naukowej - że zwierzęta mogą być nosicielami wirusa i innych produktów o wyższej wartości, takich jak ryby, owoce i warzywa). Obawy te mogą być szczególnie prawdziwe w przypadku surowych produktów rybnych dostarczanych do restauracji i hoteli, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapotrzebowanie na żywność w biedniejszych krajach jest bardziej powiązane z dochodami, a tutaj utrata możliwości zarobkowania może mieć wpływ na konsumpcję.

Strach przed zarażeniem może przełożyć się na zmniejszenie liczby wizyt w sklepach. Spodziewać się można zmiany sposobu, w jaki ludzie kupują i konsumują żywność - mniejszy ruch w restauracji, zwiększone dostawy do e-commerce oraz wzrost konsumpcji w domu.

Środki wpływające na swobodny przepływ osób, takie jak pracownicy sezonowi, mogą mieć wpływ na produkcję żywności, a tym samym wpływać na ceny rynkowe na całym świecie.

Środki gwarantujące akceptowalne standardy zdrowotne w fabrykach żywności mogą spowolnić produkcję.

Do lektury pozostalych pytań i odpowiedzi zapraszamy w linku poniżej.

Źródło: http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/

 

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.