Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Współpraca i integracja w łańcuchu dostaw

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Istotnym obszarem poprawy efektywności sektora przetwórstwa spożywczego może okazać się współpraca w łańcuchu dostaw, rozumiana jako systemowe koordynowanie działaniami przemieszczania i składowania towarów, jak również związaną z nimi informacją.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż pomiędzy ogniwami w dół i w górę łańcucha podaży w Polsce ciągle panują raczej stosunki konkurencyjne, niż zachowania o charakterze kooperacji. Natomiast integracja w łańcuchu dostaw może zwiększać efektywność przedsiębiorstw nie tylko dzięki optymalizacji kosztów tych działań, ale również poprzez zaoferowanie odbiorcom wyższego poziomu obsługi dostawczej.

Rola integracji w łańcuchu dostaw jest szczególnie istotna ze względu na specyfikę sektora rolno-spożywczego przejawiającą się między innymi znacznym przesunięciem czasowym podaży i popytu na produkty rolne, prowadzącym do powstawania warunków niepewności wewnątrz łańcucha dostaw. Pomniejszanie deficytów wiedzy oraz wzrost konkurencyjności może być osiągany poprzez poprawę wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha.

Prelekcja całego wykładu odbędzie się w sesji logistycznej, godz; 12:15-12:45 podczas Kongresu Bezpieczeństwa Żywności 6 listopada 2018

Cały program Kongresu dostępny na stronie http://foodcongress.org/ oraz w bibliotece FoodFakty Kongres Bezpieczeństwa Żywności - Program

 

Autor: Prof. Sebastian Jarzębowski, SGGW w Warszawie

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn