Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

12 polskich produktów zgłoszonych do systemu - raport tygodniowy RASFF (17-30.12.2018)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (17-30.12.2018przygotowany przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potencjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanymi przez nas raportami:

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - III KWARTAŁ 2018

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF 

 

Produkt:  chlorella
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  benzo(a)pirene (328.7 µg/kg - ppb) i wielopierścieniowe węgrowodory aromatyczne (suma PAH4:1593.3 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzony solony łosoś
Kraj pochodzenia:  Białoruś
Ryzyko:  Listeria monocytogenes (18000 jtk/100g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja z kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  zniszczenie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  orzeszki ziemne
Kraj pochodzenia:  Argentyna
Ryzyko:  aflatoksyny (B1 = 10.59; Tot. = 18.66 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  działania fizyczne/chemiczne
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  ziarna sezamu
Kraj pochodzenia:  Nigeria
Ryzyko:  Salmonella (obecność w 1 z 5 próbek) 
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  odesłanie do nadwcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  łuskane ziarna sezamu
Kraj pochodzenia:  Nigeria (przez Turcję)
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  odesłanie do nadwcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  ziarna sezamu
Kraj pochodzenia:  Nigeria
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  odesłanie do nadwcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  rodzynki sułtańskie
Kraj pochodzenia:  Turcja
Ryzyko:  ochratoksyna A (14.6 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (jeszcze) nie pojawił się na rynku
Podjęte działania:  odesłanie do nadwcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - odrzucenie produktu na granicy - kontrola graniczna - partia towaru wstrzymana

 

Produkt:  bambusowe kubeczki
Kraj pochodzenia:  nieznane (przez Niemcy)
Ryzyko:  migracja formaldehydu  (164; 224; 163; 134; 226; 152 mg/kg - ppm) 
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF

 

Produkt:  świeży gotowany filet z kurczaka (klasa A)
Kraj zgłaszający:  Litwa
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już obecny na rynku
Podjęte działania:  brak produktu na stanie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  nóżki kurczaka
Kraj zgłaszający:  Litwa
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  brak produktu na stanie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  łubin
Kraj zgłaszający:  Niemcy
Ryzyko:  pirymifos metylowy (0.030 mg/kg - ppm)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  brak
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi- kontrola własnej firmy

 

Produkt:  świeże, gotowane nóżki z kurczaka
Kraj zgłaszający:  Litwa
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już obecny na rynku
Podjęte działania:  brak produktu na stanie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzony łosoś
Kraj zgłaszający:  Niemcy
Ryzyko:  Listeria monocytogenes (170 jtk/g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  brak produktu na stanie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi- oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  folia spożywcza
Kraj zgłaszający:  Słowacja
Ryzyko:  zła jakość organoleptyczna żywności w kontakcie z folią spożywczą
Ocena ryzyka:  nieokreślone
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością- informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  wędzone żeberka wieprzowe
Kraj zgłaszający:  Słowacja
Ryzyko:  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (33.6 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  produkt (prawdopodobnie) nie jest już dostępny na rynku
Podjęte działania:  brak
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  przyprawiony kurczak
Kraj zgłaszający:  Francja
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wstrzymane przez operatora
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  mączka z mięsa indyka
Kraj zgłaszający:  Belgia
Ryzyko:  Salmonella (obecność /25g) i Salmonella enterica ser. Mbandaka (obecność/25g)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  działania fizyczne/ chemiczne
Rodzaj powiadomienia:  pasze - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  płatki kukurydziane gluten-free
Kraj zgłaszający:  Niemcy
Ryzyko:  zbyt wysoka zawartość glutenu (265 mg/kg - ppm)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie od odbiorców
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  ziarna moreli z Niemiec (surowiec z Polski)
Kraj zgłaszający:  Austria
Ryzyko:  zbyt wysoka zawartość cyjanku (1791 mg/kg - ppm) 
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  mrożone, mielone mięso wołowe
Kraj zgłaszający:  Szwecja
Ryzyko:  Salmonella (obecność / 25 g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja z kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM 

 

Produkt:  chlorella
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  benzo(a)pirene (328.7 µg/kg - ppb) i wielopierścieniowe węgrowodory aromatyczne (suma PAH4:1593.3 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chłodzony solony łosoś
Kraj pochodzenia:  Białoruś
Ryzyko:  Listeria monocytogenes (18000 jtk/100g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja z kraju zgłaszającego wstrzymana
Podjęte działania:  zniszczenie
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  suplement diety
Kraj pochodzenia:  Stany Zjednoczone
Ryzyko:  niewłaściwe oznakowanie (etykieta nie zawiera informacji o alergenach: soi, selerze i sierczynach)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  brak
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje na temat działań następczych - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  bambusowe kubeczki
Kraj pochodzenia:  nieznane (przez Niemcy)
Ryzyko:  migracja formaldehydu  (164; 224; 163; 134; 226; 152 mg/kg - ppm) 
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dystrybucji z kraju zgłaszającego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Wybierz obszar: RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn