Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów prawo żywnościowe powinno opierać się na analizie ryzyka, która składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku.

Dotychczasowe doświadczenia (m.in. wyniki oceny adekwatności ogólnego prawa żywnościowego) wskazywały na spadek zaufania do wyników analizy ryzyka. Rozporządzeniem nr 2019/1381 wprowadzono zatem szereg zmian w obowiązujących przepisach (w tym przede wszystkim w rozporządzeniu nr 178/2002) mających na celu zwiększenie jej skuteczności. Zmiany te obejmują m.in.:

  • Określenie celu i zasad informowania o ryzyku.
  • Przyjęcie ogólnego planu informowania o ryzyku.
  • Zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (w tym dotyczące powoływania członków zarządu, komitetów i paneli naukowych).
  • Zmiany w procedurach udzielania zezwolenia (m.in. udzielanie porad przed złożeniem wniosku/zgłoszenia, powiadamianie EFSA o badaniach zleconych lub przeprowadzonych przez podmioty w celu uzasadnienia składanego wniosku/zgłoszenia, zlecanie dodatkowych badań dla weryfikacji dowodów wykorzystanych w procesie oceny ryzyka, zachowanie poufności niektórych informacji).

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: IJHARS

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.