Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Analiza ryzyka zakażenia pasz mykotoksynami – aż 90% próbek wykazuje obecność womitoksyn

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Raport pt. „Globalna Analiza Ryzyka Mykotoksyn 2019” prezentuje wyniki analizy, której poddano ponad 21 000 próbek składników i gotowych pasz pobranych w 38 krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Środkowej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Azji. Raport opracowała firma Nutreco.

90% próbek wykazało obecność womitoksyn (DON)

Analiza ryzyka zanieczyszczenia mykotoksynami przeprowadzona w 2019 r. obejmowała analizę poszczególnych składników, kompletnych pasz i kiszonek, w tym drobnych ziaren (pszenicy i jęczmienia). Wśród produktów ubocznych w DDGS (gorzelniczym ziarnie kukurydzy) stężenia były znacznie wyższe niż w kukurydzy, a poziomy sięgały 5000 ppb. W paszach białkowych stężenia mykotoksyn były stosunkowo niskie w porównaniu do ziaren zbóż. Jednak mączkę sojową stosuje się w około 25-30% diet monogastrycznych, a zatem może ona znacząco przyczynić się do stężenia toksyn w końcowej paszy. Mączka słonecznikowa wykazywała największe stężenie FUMO (fumonizyny), podczas gdy poziomy DON (womitoksyn), AFLA (aflatoksyn) i ZEA (zearalenonu) były niższe. Spośród kiszonek 100% próbek kukurydzy i kiszonki z trawy wykazało zanieczyszczenie mykotoksynami w stężeniach, które mogą powodować toksyczność u przeżuwaczy.

Analiza pokazuje, że spośród pobranych globalnie próbek składników i gotowych pasz w 2019 r. ponad 90% wykazało wymierną obecność (> 100 ppb) DON, 80-90% próbek wykazało poziomy FUMO, AFLA, OTA (ochratoksyn) i ZEA, natomiast liczba próbek zanieczyszczona T-2 (trichotycyną typu A) była najniższa - około 70% (rys. 1 ).

Zanieczyszczenie pasz gotowych wynosiło 84%

Spośród gotowych pasz dla świń, drobiu, przeżuwaczy oraz do hodowli zwierząt w akwakulturze, około 84% próbek wykazało zanieczyszczenie (rys. 2). Oceniając paszę dla świń, stwierdzono, że próbki zawierają DON w ilości 623 ppb, FUMO w ilości 1662 ppb i ZEA w ilości 52 ppb - poziom, który może stanowić synergiczne zagrożenie toksyczne dla świń.

W próbkach pasz dla przeżuwaczy stwierdzono DON o średnim stężeniu 1100 ppb i ZEA 53 ppb, co może zagrażać zdrowiu i wydajności krów mlecznych. Z drugiej strony, AFLA na poziomie 5,6 ppb może utrudniać utrzymanie poziomu aflatoksyny M1 w mleku poniżej unijnego poziomu 0,05 ppb.

Ocena ryzyka na całym świecie

Warunki uprawy roślin, hodowane gatunki zwierząt i surowce stosowane w paszach różnią się od siebie w różnych regionach świata. Na potrzeby analizy przebadano mykotoksyny, które występują we wszystkich regionach: Ameryce Południowej / Środkowej / Północnej, Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zanieczyszczenie DON, FUMO, ZEA i AFLA było dość podobne we wszystkich regionach, z wyjątkiem Ameryki Północnej, gdzie AFLA generowały niskie ryzyko (rys. 3). Poziomy zanieczyszczenia toksynami T-2 i OTA były dość różne w poszczególnych regionach. W Ameryce Południowej i Środkowej wysoki poziom DON, FUMO i ZEA stanowi zagrożenie synergiczne. Głównym zagrożeniem wśród mykotoksyn w Azji stanowią FUMO i AFLA. Chociaż poziomy DON w Azji stanowią wyzwanie w paszach dla świń, nie stanowią one ryzyka dla drobiu. W Ameryce Północnej (Kanada) DON i ZEA są kluczowymi toksynami. W regionie Bliskiego Wschodu / Afryki DON, AFLA i ZEA są głównymi mykotoksynami, a DON i ZEA są najbardziej rozpowszechnionymi mykotoksynami w Europie.

Wpływ warunków pogodowych na ryzyko mykotoksyn

Warunki pogodowe przyczyniły się do zróżnicowanego ryzyka mykotoksyn w różnych lokalizacjach geograficznych w 2019 r. W Stanach Zjednoczonych wiosenne powodzie na równinach północnych i środkowym zachodzie opóźniły wysiew i zbiory kukurydzy, pozwalając uprawom pozostać na polach dłużej i doświadczyć większego narażenia na mykotoksyny. Wysokie temperatury w Teksasie sprzyjały zwiększonej syntezie AFLA i FUMO w amerykańskich uprawach kukurydzy. W Europie fala upałów doprowadziła do niskiej wilgotności gleby, pogarszając jakość plonów, podczas gdy warunki dla kukurydzy w Chinach były ogólnie korzystne. W przypadku pszenicy warunki na Ukrainie spowodowały, że plony były najbardziej korzystne, a nadmiar wilgoci we wschodnich prowincjach Kanady opóźniał wysiew.

Dane wstępne za I kwartał 2020 r.

Analiza próbek zebranych i przeanalizowanych przez Mycomaster między styczniem a marcem 2020 r. sugeruje, że poziomy zanieczyszczenia mykotoksynami są nieco niższe niż w 2019 r. Ale jest zbyt wcześnie, aby uzyskać pełny obraz. Średnie poziomy stężenia DON wynosiły 557 ppb; jest to poziom wyraźnie toksyczny dla świń. Stężenia AFLA wyniosły 7,8 ppb, co jest powyżej unijnego progu 5 ppb. Wstępne dane sugerują wysoką toksyczność dla świń, umiarkowaną toksyczność dla przeżuwaczy i niską toksyczność dla drobiu.

 

Źródło: https://www.allaboutfeed.net/Mycotoxins/Articles/2020/4/Mycotoxin-Analysis-90-of-samples-show-presence-of-DON-573753E/

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.