Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Analiza ryzyka zakażenia pasz mykotoksynami – aż 90% próbek wykazuje obecność womitoksyn

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Raport pt. „Globalna Analiza Ryzyka Mykotoksyn 2019” prezentuje wyniki analizy, której poddano ponad 21 000 próbek składników i gotowych pasz pobranych w 38 krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Środkowej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Azji. Raport opracowała firma Nutreco.

90% próbek wykazało obecność womitoksyn (DON)

Analiza ryzyka zanieczyszczenia mykotoksynami przeprowadzona w 2019 r. obejmowała analizę poszczególnych składników, kompletnych pasz i kiszonek, w tym drobnych ziaren (pszenicy i jęczmienia). Wśród produktów ubocznych w DDGS (gorzelniczym ziarnie kukurydzy) stężenia były znacznie wyższe niż w kukurydzy, a poziomy sięgały 5000 ppb. W paszach białkowych stężenia mykotoksyn były stosunkowo niskie w porównaniu do ziaren zbóż. Jednak mączkę sojową stosuje się w około 25-30% diet monogastrycznych, a zatem może ona znacząco przyczynić się do stężenia toksyn w końcowej paszy. Mączka słonecznikowa wykazywała największe stężenie FUMO (fumonizyny), podczas gdy poziomy DON (womitoksyn), AFLA (aflatoksyn) i ZEA (zearalenonu) były niższe. Spośród kiszonek 100% próbek kukurydzy i kiszonki z trawy wykazało zanieczyszczenie mykotoksynami w stężeniach, które mogą powodować toksyczność u przeżuwaczy.

Analiza pokazuje, że spośród pobranych globalnie próbek składników i gotowych pasz w 2019 r. ponad 90% wykazało wymierną obecność (> 100 ppb) DON, 80-90% próbek wykazało poziomy FUMO, AFLA, OTA (ochratoksyn) i ZEA, natomiast liczba próbek zanieczyszczona T-2 (trichotycyną typu A) była najniższa - około 70% (rys. 1 ).

Zanieczyszczenie pasz gotowych wynosiło 84%

Spośród gotowych pasz dla świń, drobiu, przeżuwaczy oraz do hodowli zwierząt w akwakulturze, około 84% próbek wykazało zanieczyszczenie (rys. 2). Oceniając paszę dla świń, stwierdzono, że próbki zawierają DON w ilości 623 ppb, FUMO w ilości 1662 ppb i ZEA w ilości 52 ppb - poziom, który może stanowić synergiczne zagrożenie toksyczne dla świń.

W próbkach pasz dla przeżuwaczy stwierdzono DON o średnim stężeniu 1100 ppb i ZEA 53 ppb, co może zagrażać zdrowiu i wydajności krów mlecznych. Z drugiej strony, AFLA na poziomie 5,6 ppb może utrudniać utrzymanie poziomu aflatoksyny M1 w mleku poniżej unijnego poziomu 0,05 ppb.

Ocena ryzyka na całym świecie

Warunki uprawy roślin, hodowane gatunki zwierząt i surowce stosowane w paszach różnią się od siebie w różnych regionach świata. Na potrzeby analizy przebadano mykotoksyny, które występują we wszystkich regionach: Ameryce Południowej / Środkowej / Północnej, Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zanieczyszczenie DON, FUMO, ZEA i AFLA było dość podobne we wszystkich regionach, z wyjątkiem Ameryki Północnej, gdzie AFLA generowały niskie ryzyko (rys. 3). Poziomy zanieczyszczenia toksynami T-2 i OTA były dość różne w poszczególnych regionach. W Ameryce Południowej i Środkowej wysoki poziom DON, FUMO i ZEA stanowi zagrożenie synergiczne. Głównym zagrożeniem wśród mykotoksyn w Azji stanowią FUMO i AFLA. Chociaż poziomy DON w Azji stanowią wyzwanie w paszach dla świń, nie stanowią one ryzyka dla drobiu. W Ameryce Północnej (Kanada) DON i ZEA są kluczowymi toksynami. W regionie Bliskiego Wschodu / Afryki DON, AFLA i ZEA są głównymi mykotoksynami, a DON i ZEA są najbardziej rozpowszechnionymi mykotoksynami w Europie.

Wpływ warunków pogodowych na ryzyko mykotoksyn

Warunki pogodowe przyczyniły się do zróżnicowanego ryzyka mykotoksyn w różnych lokalizacjach geograficznych w 2019 r. W Stanach Zjednoczonych wiosenne powodzie na równinach północnych i środkowym zachodzie opóźniły wysiew i zbiory kukurydzy, pozwalając uprawom pozostać na polach dłużej i doświadczyć większego narażenia na mykotoksyny. Wysokie temperatury w Teksasie sprzyjały zwiększonej syntezie AFLA i FUMO w amerykańskich uprawach kukurydzy. W Europie fala upałów doprowadziła do niskiej wilgotności gleby, pogarszając jakość plonów, podczas gdy warunki dla kukurydzy w Chinach były ogólnie korzystne. W przypadku pszenicy warunki na Ukrainie spowodowały, że plony były najbardziej korzystne, a nadmiar wilgoci we wschodnich prowincjach Kanady opóźniał wysiew.

Dane wstępne za I kwartał 2020 r.

Analiza próbek zebranych i przeanalizowanych przez Mycomaster między styczniem a marcem 2020 r. sugeruje, że poziomy zanieczyszczenia mykotoksynami są nieco niższe niż w 2019 r. Ale jest zbyt wcześnie, aby uzyskać pełny obraz. Średnie poziomy stężenia DON wynosiły 557 ppb; jest to poziom wyraźnie toksyczny dla świń. Stężenia AFLA wyniosły 7,8 ppb, co jest powyżej unijnego progu 5 ppb. Wstępne dane sugerują wysoką toksyczność dla świń, umiarkowaną toksyczność dla przeżuwaczy i niską toksyczność dla drobiu.

 

Źródło: https://www.allaboutfeed.net/Mycotoxins/Articles/2020/4/Mycotoxin-Analysis-90-of-samples-show-presence-of-DON-573753E/

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn