Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezno(a)piren i WWA w proszku z chlorelli - raport tygodniowy RASFF (17-23.09.2018)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy przegląd systemu RASFF z ostatniego tygodnia (17-23.09.2018) przygotowany przez redakcję portalu FoodFakty. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów zgłoszonych do systemu przez Polskę, listą polskich produktów zgłoszonych do systemu RASFF oraz listą produktów potencjalnie niebezpiecznych mogących pojawić się na rynku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowanymi przez nas raportami:

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - I KWARTAŁ 2018

PRZEGLĄD SYSTEMU RASFF - II KWARTAŁ 2018

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ W SYSTEMIE RASFF 

 

Produkt:  nylonowa chochla do zupy
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych 0.014 mg/kg - ppm)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  poinformowanie władz
Rodzaj powiadomienia:  materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chlorella - proszek
Kraj pochodzenia:  Polska (surowiec z Chin)
Ryzyko:  bezno(a)piren (46.7 µg/kg - ppb)  i WWA (SUM PAH4: 229 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja wstrzymana do kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

POLSKIE PRODUKTY ZGŁOSZONE DO SYSTEMU RASFF

  

Produkt:  dżemy owocowe
Kraj zgłaszający:  Niemcy
Ryzyko:  ciała obce - ostre fragmenty
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  czekolada
Kraj zgłaszający:  Litwa
Ryzyko:  nieporządane cechy organoleptyczne (mydlany posmak i zapach)
Ocena ryzyka:  nie groźne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacja na temat działań następczych - skarga konsumencka

 

Produkt:  mrożone filety z kurczaka
Kraj zgłaszający:  Francja
Ryzyko:  Salmonella enterica ser. Enteritidis (obecność /25g)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  brak dalszej dystrybucji z kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  zwrot do nadawcy
Rodzaj powiadomienia:  żywność - ostrzeżenie - kontrola własnej firmy

 

Produkt:  chlorella - proszek (surowiec z Chin)
Kraj zgłaszający:  Polska
Ryzyko:  bezno(a)piren (46.7 µg/kg - ppb)  i WWA (SUM PAH4: 229 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja wstrzymana do kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

PRODUKTY ZGŁOSZONE DO RASFF MOGĄCE POTENCJALNIE POJAWIĆ SIĘ NA RYNKU POLSKIM 

 

Produkt:  nylonowa chochla do zupy
Kraj pochodzenia:  Chiny
Ryzyko:  migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych 0.014 mg/kg - ppm)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja do pozostałych krajów członkowskich
Podjęte działania:  poinformowanie władz
Rodzaj powiadomienia:  materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością - ostrzeżenie - oficjalna kontrola rynku

 

Produkt:  chlorella - proszek
Kraj pochodzenia:  Polska (surowiec z Chin)
Ryzyko:  bezno(a)piren (46.7 µg/kg - ppb)  i WWA (SUM PAH4: 229 µg/kg - ppb)
Ocena ryzyka:  poważne
Status dystrybucji:  dystrybucja wstrzymana do kraju zgłaszajacego
Podjęte działania:  wycofanie z rynku
Rodzaj powiadomienia:  żywność - informacje dla uwagi - oficjalna kontrola rynku

 

Wybierz obszar: RASFF

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn