Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczna żywność dla Kanadyjczyków - nowe przepisy

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Stopniowe wprowadzanie w życie przepisów dotyczących bezpiecznej żywności dla Kanadyjczyków

Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) posiada pełnomocnictwo do wdrażania i egzekwowania krajowego prawa żywnościowego. Od 15 stycznia 2019 weszły w życie przepisy SFCR (Safe Food for Canadians Regulations) niosąc za sobą szereg nowych wymogów dla przedsiębiorstw spożywczych.

Jak CFIA egzekwuje przepisy?

Postawa CFIA równoważy potrzebę ochrony kanadyjskiego systemu bezpieczeństwa żywności z jednoczesnym wspieraniem przedsiębiorstw spożywczych w przestrzeganiu nowych przepisów.

Od czasu ich wejścia w życie w dniu 15 stycznia 2019 r. inspektorzy informują zainteresowane firmy, gdzie mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje. CFIA dysponuje interaktywnymi narzędziami i branżowymi terminarzami oraz innymi zasobami w prostym do zrozumienia języku, które pomagają przedsiębiorstwom określić, które wymogi mają do nich bezpośrednie zastosowanie i jak się do nich dostosować.

Działania w zakresie egzekwowania przepisów, w stosownych przypadkach, są proporcjonalne do ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności i wagi niezgodności. Pod uwagę brane są również takie czynniki, jak potencjalne lub rzeczywiste szkody, historia i zamiar przestrzegania przepisów.

Czy CFIA podejmuje działania egzekwujące przestrzeganie przepisów wobec przedsiębiorstw, jeżeli nie posiadają one zezwolenia?

Od dnia 15 stycznia 2019 r. przedsiębiorstwa z następujących sektorów, które importują, eksportują lub przygotowują żywność do handlu międzyprowincjalnego, zostały zobowiązane do posiadania zezwolenia Safe Food for Canadians (SFC): mięso, ryby, produkty mleczarskie, jaja, przetworzone produkty jajeczne, świeże owoce lub warzywa, przetworzone produkty owocowe lub warzywne, miód i produkty z klonu.

W przypadku wszystkich pozostałych rodzajów żywności zezwolenie SFC jest wymagane dopiero od 15 lipca 2020 r.

Co to oznacza dla przesyłek importowanej żywności na granicy?

Od dnia 15 stycznia 2020 r. importerzy, od których wymagane jest zezwolenie SFC, a go nie posiadają, mogą doświadczyć opóźnień lub odmowy przejazdu swojej dostawy przez granicę oraz szereg innych konsekwencji. Przedsiębiorstwa muszą uzyskać powyższy dokument przed podjęciem próby dokonania dostawy, ponieważ uzyskanie SFC na samej granicy jest niemożliwe.

Ważne zezwolenie SFC musi być zgłoszone dokładnie w takiej formie, w jakiej zostało wydane przez CFIA. Wszystkie numery i litery muszą być poprawnie wpisane w zgłoszeniu przywozowym.

Należy pamiętać, że rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia SFC trwa zazwyczaj do 15 dni roboczych, ale może potrwać dłużej, jeżeli wymagana jest kontrola przed wydaniem zezwolenia.

Źródło: https://inspection.gc.ca/inspection-and-enforcement/graduated-enforcement/eng/1546989322632/1547741756885

Autor: Aleksandra Sokołowska

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn