Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bisfenol A w żywności stanowi zagrożenie dla zdrowia – nowa ocena EFSA i poziom TDI

Kategoria:

W obszernej ocenie dowodów naukowych i po wniesieniu opinii publicznej eksperci EFSA zidentyfikowali potencjalnie szkodliwy wpływ Bisfenolu A na zdrowie układu odpornościowego. Komisja Europejska i władze krajowe omówią odpowiednie środki regulacyjne w celu zastosowania się do zaleceń EFSA.

BPA to substancja chemiczna stosowana w połączeniu z innymi chemikaliami do produkcji niektórych tworzyw sztucznych i żywic. BPA jest stosowany na przykład w poliwęglanie, przezroczystym i sztywnym rodzaju plastiku używanym do produkcji dystrybutorów wody, pojemników do przechowywania żywności i butelek wielokrotnego użytku na napoje. Substancja ta wykorzystywana jest również do produkcji żywic epoksydowych stosowanych w powłokach ochronnych i wykładzinach puszek i kadzi z żywnością i napojami. Chemikalia, takie jak BPA, stosowane w pojemnikach na żywność, mogą migrować w bardzo małych ilościach do żywności i napojów, które zawierają, dlatego naukowcy EFSA regularnie dokonują przeglądu ich bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę nowe dane.

Ogromny zbiór danych

Dr Claude Lambré, przewodniczący panelu EFSA ds. materiałów mających kontakt z żywnością, enzymów i substancji pomocniczych w przetwarzaniu, powiedział: „Nasi naukowcy bardzo szczegółowo zbadali bezpieczeństwo BPA na przestrzeni lat, począwszy od naszej pierwszej pełnej oceny ryzyka związanej z tą substancją w 2006 r. W celu ponownej oceny przeanalizowaliśmy ogromną liczbę publikacji naukowych, w tym ponad 800 nowych badań opublikowanych od stycznia 2013 r. Pozwoliło nam to rozwiać ważne wątpliwości dotyczące toksyczności BPA. W badaniach zaobserwowaliśmy wzrost odsetka rodzaju białych krwinek, zwanych pomocnikiem T, w śledzionie. Odgrywają one kluczową rolę w naszych komórkowych mechanizmach odpornościowych, a ich wzrost może prowadzić do rozwoju alergicznego zapalenia płuc i zaburzeń autoimmunologicznych. Panel wziął również pod uwagę inne potencjalnie szkodliwe skutki zdrowotne dla układu rozrodczego, rozwojowego i metabolicznego, które zostały zidentyfikowane w ocenie ryzyka”.

Systematyczne podejście

Dr Henk Van Loveren, przewodniczący grupy roboczej EFSA ds. ponownej oceny BPA, powiedział: „Aby ocenić dużą liczbę badań opublikowanych od 2013 r. – punktu odcięcia dla naszej poprzedniej oceny w 2015 r. – zastosowaliśmy systematyczne i transparentne podejście. Z góry opracowaliśmy protokół wyboru i oceny wszystkich dowodów z udziałem zainteresowanych stron i właściwych organów państw członkowskich. Nasze ustalenia są wynikiem intensywnego procesu oceny, który trwał kilka lat i który sfinalizowaliśmy na podstawie danych zebranych podczas dwumiesięcznych konsultacji publicznych rozpoczętych w grudniu 2021 r.”.

Niższy próg spożycia

W porównaniu z poprzednią oceną z 2015 r. panel ekspertów EFSA znacznie obniżył tolerowane dzienne pobranie ( TDI) BPA, czyli ilość, którą można spożywać codziennie przez całe życie bez znacznego ryzyka dla zdrowia. W 2015 r. eksperci ustalili tymczasowe TDI ze względu na niepewność w dowodach, podkreślając potrzebę dodatkowych danych na temat skutków toksykologicznych BPA. Ta nowa ponowna ocena dotyczyła większości tych luk, a pozostałe niepewności zostały uwzględnione przy ustalaniu TDI.

Naukowcy EFSA ustalili TDI na poziomie 0,2 nanograma (0,2 miliardowych części grama) na kilogram masy ciała dziennie, zastępując poprzedni tymczasowy poziom 4 mikrogramów (4 milionowe części grama) na kilogram masy ciała dziennie.

Nowo utworzone TDI jest około 20 000 razy niższe.

Narażenie na BPA

Porównując nowe TDI z szacunkami narażenia na BPA z dietą, eksperci EFSA doszli do wniosku, że konsumenci o średnim i wysokim narażeniu na BPA we wszystkich grupach wiekowych przekraczali nowe TDI, co wskazuje na problemy zdrowotne.

Chociaż panel ekspertów wykorzystał szacunki narażenia z ich oceny w 2015 r., ograniczenia wprowadzone przez prawodawców UE po 2015 r. w odniesieniu do niektórych zastosowań substancji mogły spowodować zmniejszenie spożycia tej substancji. Oznacza to, że scenariusz EFSA jest konserwatywny. Na ogólne ryzyko dla zdrowia danej osoby może wpływać kilka zmiennych, w tym inne czynniki stresogenne w organizmie człowieka, genetyka i odżywianie.

Wspólne raporty

Oprócz konsultacji w sprawie projektu oceny naukowej, w 2017 r. EFSA przeprowadziła publiczne konsultacje w sprawie protokołu opisującego proponowaną metodologię.

Omówiono metodologię i ustalenia z innymi organami naukowymi, aby wyjaśnić i/lub rozwiązać pojawiające się różnice, takie jak zastosowanie „pośrednich punktów końcowych”, które są wczesnymi sygnałami wskazującymi na potencjalny rozwój niekorzystnych skutków zdrowotnych. W tym kontekście opublikowano wspólne raporty podsumowujące dyskusje z Europejską Agencją Leków (EMA) i Niemieckim Federalnym Instytutem Oceny Ryzyka (BfR).

Takie dyskusje z partnerami i interesariuszami pomagają w dalszym rozwoju metodologii oceny ryzyka, które są wykorzystywane do naszych ocen bezpieczeństwa, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy naukowej i zrozumienia potencjalnych zagrożeń.

Następne kroki

Unijni decydenci, czyli Komisja Europejska i przedstawiciele państw członkowskich, są odpowiedzialni za ustalanie limitów ilości substancji chemicznej, która może migrować z opakowań żywności do żywności.

Opinia naukowa EFSA na temat BPA będzie teraz stanowić podstawę dyskusji wśród unijnych prawodawców na temat odpowiednich środków regulacyjnych, które należy podjąć w celu ochrony konsumentów.

Źródło: https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-food-health-risk

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie Opakowania

Autor: EFSA

Przeczytaj także

 • 20.10.2022

  Obesogeny – zanieczyszczenia żywności, które mogą przyczyniać się do epidemii otyłości

  Badania naukowe wskazują, że poza predyspozycjami genetycznymi i stylem życia, istotną rolę w rozwoju otyłości mogą odgrywać także chemiczne zanieczyszczenia środowiskowe występujące powszechnie m.in. w żywności. Związki te określane są mianem „obesogenów”, ponieważ poprzez bezpośrednie (np. zwiększenie liczby komórek tłuszczowych), jak i pośrednie mechanizmy (np. modulowanie apetytu, zmianę tempa metabolizmu oraz zaburzenia mikrobioty jelitowej) mogą sprzyjać zwiększaniu masy ciała.

  Czytaj więcej
 • 17.12.2021

  Bisfenol A: EFSA proponuje obniżenie tolerowanego dziennego spożycia

  EFSA dokonała ponownej oceny ryzyka związanego z bisfenolem A (BPA) w żywności i proponuje znaczne obniżenie tolerowanego dziennego spożycia (TDI) w porównaniu z poprzednią oceną z 2015 r. Wnioski EFSA dotyczące BPA wyjaśniono w projekcie opinii naukowej, która skierowana została do konsultacji społecznych, które potrwają do 8 lutego 2022 r.

  Czytaj więcej
 • 16.01.2019

  BPA zagrożeniem dla zdrowia jelit?

  Naukowcy z Uniwersytetu A&M w Teksasie odkryli, że ekspozycja na bisfenol A (BPA) w diecie może pogarszać symptomy zespołu jelita drażliwego (IBS). „Jest to pierwsze badanie, które wskazuje, że BPA ma negatywny wpływ na metabolizm mikroflory jelitowej, co może przyczyniać się do nasilenia objawów IBS...

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.