Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dostępność informacji o żywności nieopakowanej w sklepie – kolejna Decyzja Prezesa UOKIK

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 marca 2018 r. (znak DIH-1/21/2018) uchylono uchyla zaskarżoną decyzję w całości oraz wymierzono przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu dwóch partii niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Treść decyzji

Sprawa dotyczyła ponownie niewłaściwego oznakowania żywności nieopakowanej. W uzasadnieniu decyzji Prezes UOKIK stwierdził, że informacje odnośnie wyrobów mięsnych (żywności nieopakowanej) nie były dostępne dla konsumentów: „W kontrolowanym sklepie do lady chłodniczej przyklejona była kartka z informacją o treści „Wszelkie szczegółowe dane dotyczące wyrobów dostępne są u sprzedawcy”. Prezes UOKiK podziela stanowisko organu pierwszej instancji, iż przedstawiony w protokole kontroli opis stanu faktycznego wskazywał jednoznacznie na naruszenie przepisów § 19 ust. 1 pkt 1, 2, 3, co zainicjowało wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej.”.

Uzasadnienie

Organ uznał, że przyjęty przez Stronę sposób przekazywania informacji - tj. poprzez zwracanie się do sprzedawcy o udzielenie informacji o żywności - nie zapewniał konsumentom należytego stopnia informowania o wyrobach, a wręcz mógł wprowadzać klientów w błąd, zwłaszcza mając na uwadze bardzo szeroką ofertę przetworów mięsnych dostępnych na rynku oraz fakt, że w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego nie zostały ściśle określone nazwy wędlin.

Ponadto, jak wskazano w decyzji, Prezes UOKiK nie negował faktu, że strona była w posiadaniu wymaganych prawem informacji, jednakże podkreślić należy, że z ustaleń kontroli jednoznacznie wynika, iż nie były one bezpośrednio dostępne konsumentom. Informacje były udostępniane przez personel, ale nie w sposób prawem przewidziany, bo dopiero na życzenie konsumenta.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.