Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

EFSA i ECHA uruchomiły konsultacje w sprawie Glifosatu

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

EFSA i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpoczęły równoległe konsultacje dotyczące wstępnych ocen naukowych glifosatu. Konsultacje potrwają 60 dni i wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do udziału.

EFSA zbierze informacje zwrotne na temat sprawozdania z oceny odnowienia dotyczącej glifosatu. A ECHA dotyczące raportu Zharmonizowanej Klasyfikacji i Oznakowania.

Wstępne oceny naukowe, które zostały przekazane do konsultacji w dn. 23 września br., zostały przygotowane przez Grupę ds. Oceny Glifosatu (AGG), w skład której wchodzą właściwe organy krajowe we Francji, na Węgrzech, w Holandii i Szwecji.

EFSA i ECHA dążą do przejrzystości i jak najbardziej zbliżają obywateli i zainteresowane strony do współpracy. Wszystkie zainteresowane strony zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez przedstawienie odpowiednich uwag lub informacji i danych naukowych. Konsultacje pozostaną otwarte przez 60 dni, a wszystkie komentarze zostaną opublikowane po ich zamknięciu na stronach internetowych obu agencji.

Co dalej?

Po konsultacjach każda Agencja zestawi uwagi istotne dla ich procesu. W przypadku zharmonizowanego procesu klasyfikacji Grupa Oceniająca ds. Glifosatu i Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) ECHA rozważą przedłożone uwagi i dane. Rozważania te zostaną uwzględnione, gdy RAC opracuje swoją opinię w sprawie klasyfikacji glifosatu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Klasyfikacja chemikaliów opiera się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach substancji i nie uwzględnia zastosowania ani prawdopodobieństwa narażenia na działanie substancji. Ekspozycja jest traktowana jako część oceny ryzyka pestycydów, substancji czynnych, prowadzonej przez EFSA.

Glifosat posiada obecnie zharmonizowaną klasyfikację jako powodujący poważne uszkodzenie oczu oraz jako działający toksycznie na organizmy wodne z długotrwałymi skutkami, przed oceną ECHA w 2017 r. i po niej. Uznano, że klasyfikacja pod kątem mutagenności komórek rozrodczych, rakotwórczości lub szkodliwego działania na rozrodczość nie jest uzasadniona. Wstępna ocena naukowa AGG nie zaleca zmiany istniejącej klasyfikacji.

EFSA weźmie pod uwagę wyniki opinii RAC ECHA w sprawie klasyfikacji glifosatu w swojej wzajemnej ocenie i oczekuje się, że zakończy swoje prace w drugiej połowie 2022 r. Komisja Europejska wraz z osobami zarządzającymi ryzykiem z 27 państw członkowskich UE, podejmie wówczas decyzję, czy odnowić zatwierdzenie glifosatu do stosowania w UE.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.