Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

EFSA: Procesy produkcji żywności i dane techniczne wykorzystywane w ocenie narażenia na enzymy spożywcze

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Procesy i Technologie, Składniki Żywności

Enzymy spożywcze są wykorzystywane do celów technicznych w produkcji składników żywności lub środków spożywczych. W Unii Europejskiej bezpieczeństwo enzymu spożywczego jest oceniane przez EFSA na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez wnioskodawcę. Narażenie z dietą jest integralną częścią oceny ryzyka związanego z enzymami spożywczymi. Aby opracować modele narażenia specyficzne dla każdego procesu produkcji żywności, w którym stosowane są enzymy spożywcze, wymagane są różne dane wejściowe, które są następnie wykorzystywane w połączeniu z technicznymi współczynnikami konwersji. Pozwala to na powiązanie poziomów wykorzystania enzymów spożywczych z danymi dotyczącymi spożycia żywności zebranymi w badaniach żywieniowych.

Dla każdego procesu produkcji żywności EFSA określił listę grup żywności (system klasyfikacji FoodEx1) i zestawił techniczne współczynniki konwersji.

Dane techniczne specyficzne dla procesu

W celu opracowania modeli narażenia opartych na procesach produkcji żywności wymagane są różne dane wejściowe, tj. dane dotyczące spożycia żywności, poziomy wykorzystania enzymów spożywczych i techniczne współczynniki przeliczeniowe, aby umożliwić połączenie poziomów stosowania wyrażonych w odniesieniu do surowca z danymi dotyczącymi spożycia żywności, co są zazwyczaj zgłaszane jako zużyte. Poziomy wykorzystania enzymów spożywczych są specyficzne dla każdego zastosowania i są dostarczane przez wnioskodawcę.

Dane dotyczące spożycia żywności i współczynniki konwersji należy wyprowadzić dla każdego procesu w następujący sposób:

  1. W niektórych przypadkach wybór grup żywności był prosty, na przykład w przypadku „Produkcji wypieków” i „Produkcji wyrobów warzonych”, gdzie wybór odpowiednich kategorii żywności koncentrował się na produktach żywnościowych poddanych procesowi pieczenia (np. chleb, wyroby piekarnicze) lub proces warzenia (np. piwo, napoje słodowe). Jednak w większości przypadków, gdy otrzymany produkt spożywczy jest składnikiem (np. syropy glukozowe), który można dodawać do wielu środków spożywczych, wymagane są bardziej szczegółowe informacje. Takie szczegółowe informacje są albo dostarczane przez wnioskodawcę, albo uzyskiwane poprzez wyszukiwanie w modelu surowych towarów podstawowych EFSA (RPC)3 , globalnej bazie danych nowych produktów Mintel (GNPD) lub innych odpowiednich źródłach (np. dane dotyczące receptur).
  2. Techniczne współczynniki konwersji są stosowane w celu ułatwienia połączenia poziomów zużycia enzymów spożywczych i danych dotyczących spożycia żywności, ponieważ dane dotyczące zużycia enzymów spożywczych są zwykle wyrażane na podstawie surowca, podczas gdy dane dotyczące spożycia żywności zwykle odnoszą się do spożywanej żywności. Te współczynniki są specyficzne dla każdego procesu produkcji żywności i opierają się na kilku źródłach, takich jak współczynniki zgłoszone w modelu RPC EFSA, publicznie dostępne informacje o recepturach, techniczne współczynniki konwersji FAO, a także informacje o etykietach żywności z Globalnej Bazy Danych Nowych Produktów. Wybór odpowiednich technicznych współczynników konwersji opiera się zatem na ocenie ekspertów i wiąże się z pewnym stopniem niepewności.

Wybrane grupy żywności i odpowiadające im czynniki techniczne dla każdego procesu wytwarzania żywności przedstawiono w załącznikach 1–30 w formacie plików Excel. Każdy plik Excel zawiera dwa arkusze, z których każdy przedstawia informacje zgodnie z systemami klasyfikacji żywności odpowiednio FoodEx1 i FoodEx2. Przeprowadzono aktualizację FoodEx2 ze względu na dokładniejsze nazewnictwo FoodEx2 w porównaniu do FoodEx1. Z tego powodu kilka szerszych grup żywności stosowanych wcześniej można było zawęzić, umożliwiając dokładniejsze oszacowanie narażenia. Na przykład, podczas gdy FoodEx1 rozróżnia piwo tylko na podstawie zawartości alkoholu (mocne, zwykłe, lekkie), FoodEx2 oddziela „piwo jasne (mocne, zwykłe, lekkie, bezalkoholowe)” od „piwa ale”, „piwa stoutowego” i „piwa pszenicznego”.

Informacje zawarte w załącznikach do niniejszego dokumentu przedstawiono w tabelach zawierających następujące szczegóły:

Kod FoodEx

Klasyfikacja EFSA FoodEx Kod kategorii żywności

Kategoria FoodEx

Klasyfikacja EFSA FoodEx nazwa kategorii żywności – kategoria żywności związana z procesem produkcji żywności i uwzględniona w ocenie narażenia

Techniczny współczynnik konwersji f1

Współczynnik konwersji przekształcający spożytą żywność lub składnik w materiał, do którego dodaje się enzym spożywczy

Techniczny współczynnik konwersji f2

Frakcja składnika odzwierciedlająca ilość składnika w spożytej żywności, w której obecny jest enzym spożywczy

Techniczny współczynnik konwersji f3

Część całej wybranej grupy żywności, która prawdopodobnie faktycznie zawiera enzym spożywczy

  • Współczynnik f1 jest technicznym współczynnikiem konwersji stosowanym do żywności lub składnika żywności w celu zrównania jej z surowcem, do którego dodaje się enzym spożywczy. Na przykład piwo jest przetwarzane na ziarno jęczmienia, do którego podczas procesu warzenia dodaje się enzym spożywczy.
  • Czynnik f2 reprezentuje interesującą frakcję składnika żywności uwzględnioną w ocenie narażenia. Na przykład chleb zawiera 70% mąki, dlatego spożycie chleba jest korygowane o współczynnik 0,7, aby odzwierciedlić tylko składnik mączny.
  • Czynnik f3 stosuje się tylko w tych przypadkach, gdy pewien odsetek produktów spożywczych należących do większej kategorii żywności może zawierać enzym spożywczy. Współczynnik ten pochodzi z bazy danych Mintel (GNPD) 8która monitoruje światowe premiery pakowanej żywności. Zawiera informacje o ponad 2 milionach produktów żywnościowych i napojów, z których ponad 800 000 jest lub było dostępnych na unijnym rynku spożywczym. Zaczęło obejmować rynek spożywczy UE w 1996 r., obecnie obejmuje 20 państw członkowskich UE i Norwegię. Współczynnik f3 reprezentuje część artykułów spożywczych w ramach całej wyszukiwanej kategorii żywności, która prawdopodobnie zawiera interesujący składnik (zgodnie z deklaracją na etykiecie produktu). Na przykład tylko część herbatników w ogólnej kategorii „herbatniki z nadzieniem śmietankowym” może zawierać kawę. Zatem współczynnik f3 jest równy liczbie wyrobów ciastkarskich deklarujących kawę jako składnik podzielonej przez całkowitą liczbę wyrobów ciastkarskich wymienionych w kategorii żywność.

Struktura procesów produkcji żywności

Niniejszy wykaz procesów produkcji żywności przedstawia te procesy, dla których złożono wniosek dotyczący enzymów spożywczych. EFSA nie stara się przewidzieć przyszłych wniosków, które nie zostały jeszcze uwzględnione w tym dokumencie.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne procesy produkcji żywności; zawiera kolumnę, która zawiera poprzednie tytuły używane przed tym nowym systemem.

Kod

Proces produkcji żywności

Surowiec

Rozdział

Proces produkcji żywności poprzedni tytuł (a)

01

Przetwórstwo produktów mlecznych

Nabiał

01.01

Produkcja produktów mlecznych o obniżonej zawartości laktozy

mleko

3.1

Degradacja laktozy w mleku i produktach mlecznych

01.02

Produkcja sera

mleko

3.2

Produkcja serów i produkty uboczne w mleku i przetwórstwie mleczarskim

01.03

Produkcja fermentowanych produktów mlecznych

mleko

3.3

Przetwarzanie mleka w celu poprawy właściwości fermentowanych produktów mlecznych

01.04

Produkcja preparatów aromatyzujących z produktów mlecznych

Ser, śmietana, masło itp.

3.4

Produkcja modyfikowanych enzymatycznie składników mlecznych

01.05

Produkcja modyfikowanych białek mleka

Białka mleka

3.5

Przetwarzanie serwatki

02

Przetwórstwo jaj i produktów jajecznych

Jajka

3.6

Przetwarzanie jaj

03

Przetwórstwo wyrobów mięsnych i rybnych

Mięso i ryba

03.01

Produkcja modyfikowanych wyrobów mięsnych i rybnych

Mięso i ryba

3.7

Przetwórstwo wyrobów mięsnych i rybnych

03.02

Produkcja hydrolizatów białkowych z białek mięsnych i rybnych

Białka mięsne i rybne

3.8

Przetwarzanie ekstraktów białkowych

04

Przetwórstwo zbóż i innych zbóż

Płatki

04.01

Produkcja mąki

Płatki

3.9

Przetwarzanie ziarna do produkcji mąki

04.02

Produkcja frakcji skrobiowych i glutenowych

Płatki

3.10

Zaprawianie ziarna do produkcji frakcji skrobi i glutenu

04.03

Produkcja wyrobów piekarniczych

Mąka

3.11

Procesy pieczenia

04.04

Produkcja wyrobów zbożowych innych niż pieczone

Mąka

3.12

Procesy na bazie zbóż

04.05

Produkcja wyrobów warzonych

Płatki

3.13

Procesy warzenia

04.06

Produkcja syropów glukozowych i innych hydrolizatów skrobiowych

Skrobia

3.14

Przetwarzanie skrobi do produkcji syropu glukozowego i innych hydrolizatów skrobiowych

04.07

Produkcja spirytusu destylowanego

Fermentujące węglowodany

3.15

Produkcja alkoholu destylowanego

05

Przetwórstwo owoców i warzyw

Owoce i warzywa

05.01

Produkcja soków

Owoce i warzywa

3.16

Produkcja soków owocowych i warzywnych

05.02

Produkcja przetworów owocowych i warzywnych innych niż soki

Owoce i warzywa

3.17

Przetwórstwo owoców i warzyw na produkty inne niż soki

05.03

Produkcja wina i octu winnego

Winogrona

3.18

Produkcja wina

05.04

Produkcja napojów alkoholowych innych niż wino gronowe

Owoce

3.19

Przetwórstwo napojów alkoholowych na bazie owoców

05.05

Produkcja octu niewinnego

Owoce

3.20

Produkcja octu niewinnego

06

Przetwarzanie produktów pochodzenia roślinnego i grzybowego

Składniki roślin i grzybów

06.01

Produkcja cukru rafinowanego i nierafinowanego

Buraki cukrowe i trzciny cukrowe

3.21

Produkcja cukru rafinowanego (melasa jako produkt uboczny)

06.02

Produkcja olejów jadalnych z roślin i alg

Rośliny i algi

3.22

Obróbka roślin i alg do produkcji oleju jadalnego

06.03

Produkcja ziaren zielonej kawy przez demucylację

Wiśnie kawowe

3.23

Demucylacja ziaren kawy

06.04

Produkcja ekstraktów kawowych

Zniszczone ziarna kawy

3.24

Przetwarzanie kawy

06.05

Produkcja substytutów kawy

Zboża, cykoria itp.

3.25

Przetwarzanie substytutów kawy

06.06

Produkcja herbat i innych naparów ziołowych i owocowych

Liście herbaty lub inne rośliny

3.26

Przetwarzanie herbaty oraz naparów ziołowych i owocowych Przetwarzanie

06.07

Produkcja ekstraktów roślinnych

Rośliny

3.27

Produkcja ekstraktów roślinnych

06.08

Produkcja roślinnych analogów mleka i przetworów mlecznych

Surowce pochodzenia roślinnego

3.28

Przetwórstwo roślinne do produkcji analogów produktów mlecznych

06.09

Produkcja sosu sojowego

Soja

3.29

Produkcja sosu sojowego

06.10

Produkcja hydrolizatów białkowych z roślin i grzybów

Białka roślinne i grzybowe

3.30

Przetwarzanie ekstraktów białkowych

07

Przetwórstwo drożdży i produktów drożdżowych

Drożdże

3.31

Przetwarzanie drożdży

08

Przetwarzanie tłuszczów i olejów

Tłuszcze i oleje

08.01

Produkcja rafinowanych tłuszczów i olejów jadalnych metodą odgumowania

Surowe tłuszcze i oleje

3.32

Odśluzowywanie tłuszczów i olejów

08.02

Produkcja tłuszczów i olejów modyfikowanych metodą interestryfikacji

Tłuszcze i oleje

3.33

Przetwarzanie tłuszczów i olejów do interestryfikacji

08.03

Produkcja wolnych kwasów tłuszczowych na drodze hydrolizy

Tłuszcze i oleje

3.34

08.04

Produkcja związków smakowych metodą estryfikacji

Tłuszcze i oleje oraz alkohole

3.35

08.05

Produkcja modyfikowanych lecytyn

Lecytyna

3.36

Zmodyfikowana produkcja lecytyny z jaj

09

Przetwarzanie cukrów

Mono-, di- i oligosacharydy

09.01

Produkcja wyrobów cukierniczych i napojów

Sacharoza, fruktoza, inne sacharydy

3.37

Procesy cukiernicze

09.02

Produkcja oligosacharydów

Mono- do polisacharydów

3.38

Produkcja niestrawnych oligosacharydów

09.03

Produkcja węglowodanów specjalnych (z wyłączeniem oligosacharydów)

Mono-, di- i oligosacharydy

3.39

Produkcja węglowodanów specjalnych

10

Zapobieganie powstawaniu akryloamidu w żywności

Pokarmy zawierające węglowodany i asparaginę

3.40

Redukcja akryloamidu

Pełny wykaz procesów wraz z wybranych grup żywności i odpowiadające im czynników technicznych dla każdego procesu wytwarzania żywności dostępny w plikach Excel dostępny tutaj.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Procesy i Technologie

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.