Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

EIT Food przedstawia zalecenia dotyczące dywersyfikacji białka

Kategoria: Składniki Żywności

W dokumencie "Accelerating Protein Diversification for Europe" wezwano do systemowego podejścia do dywersyfikacji źródeł białka i przekształcenia naszego systemu żywnościowego tak, aby był zdrowszy i bardziej zrównoważony dla wszystkich.

EIT Food Protein Diversification Think Tank łączy wiedzę naukowców, firm i organizacji pozarządowych w celu przezwyciężenia barier i wspierać innowację obejmującą wszystkich w obszarze dywersyfikacji białek.

Zalecenia zostały przedstawione na konferencji Future of Food w Brukseli, zorganizowanej przez EIT Food, która ma na celu zainspirowanie prawodawców do przekształcenia naszych systemów żywnościowych.

EIT Food opublikował nowy przewodnik dotyczący dywersyfikacji białka, przedstawiający szereg zaleceń mających na celu przyspieszenie postępów w kierunku transformacji sposobu produkcji i konsumpcji białka. EIT Food jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

Przewodnik "Accelerating Protein Diversification for Europe" został opracowany przez EIT Food Protein Diversification Think Tank w porozumieniu z ekspertami i interesariuszami z całego sektora.

Po roku przemyśleń, konsultacji, dyskusji z zainteresowanymi stronami i wywiadów z ekspertami, dokument przedstawia szereg zaleceń dla decydentów UE, mających na celu wskazać, że dywersyfikacja białka powinna być kamieniem węgielnym przyszłych strategii żywnościowych w celu wyżywienia rosnącej populacji przy jednoczesnym łagodzeniu negatywnego wpływu produkcji żywności na środowisko i zdrowie ludzi.

Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas konferencji Future of Food, która odbyła się 26 października w Brukseli. Wydarzenie to, organizowane przez EIT Food, gromadzi największą społeczność związaną z branżą spożywczą na świecie, aby inspirować prawodawców, dzieląc się doświadczeniem, konkretnymi przykładami z biznesu oraz zaleceniami dotyczącymi tego, w jaki sposób możemy dokonać zmian w celu przekształcenia naszych systemów żywnościowych.

Produkcja i konsumpcja białka znajdują się w centrum wielu palących kwestii związanych z europejskim systemem żywnościowym, od żywienia i zdrowia publicznego, po emisje z rolnictwa i obawy związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Innowacyjne kształtowanie polityki jest jednym z kluczy do odblokowania dywersyfikacji białka. Może to umożliwić Europie przejście od silnej zależności od zasobochłonnych białek pochodzenia zwierzęcego do mieszanki zrównoważonych źródeł białka, w tym alternatywnych źródeł białka pochodzenia roślinnego, uprawnego, precyzyjnie fermentowanego, opartego na algach i owadach.

Zalecenia:

Dokument przedstawia kompleksowy zestaw zaleceń, opowiadających się za podejściem opartym na myśleniu systemowym i uznających znaczenie zaangażowania w cały system żywnościowy. Poniżej znajduje się przegląd zaleceń:

  • Myślenie systemowe: Sukces w dywersyfikacji białka zależy od wielu czynników i musi być postrzegany jako część złożonego i dynamicznego systemu żywnościowego. Aby osiągnąć powszechne przyjęcie i interdyscyplinarne / transdyscyplinarne badania, rozwiązania systemowe będą wymagały współpracy w całym łańcuchu wartości żywności.
  • Sprzyjające środowisko polityczne: Przyszła polityka na poziomie UE, począwszy od Strategii Białkowej UE, muszą wspierać ewolucję alternatywnych źródeł białka.
  • Regulacje: Aby osiągnąć pełne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wynikające z dywersyfikacji białek i stać się światowym liderem w tej dziedzinie, UE musi ocenić, w jaki sposób jej różne ramy regulacyjne utrudniają lub umożliwiają innowacje.
  • Rolnictwo: Rolnicy pozostają kluczowi w dostarczaniu składników dla alternatywnych białek. Oprócz uczestniczenia w dialogu i planowania transformacji, rolnicy powinni otrzymać znaczne wsparcie ze strony rządów w zakresie badań, rozwoju i inwestycji zmniejszających ryzyko.
  • Badania, rozwój i innowacje: Dywersyfikacja białek musi być w wystarczającym stopniu finansowana przez rządy, ponieważ finansowanie publiczne może napędzać długoterminowe badania, rozwój i innowacje w kwestiach społecznych, takich jak zrównoważony rozwój środowiska i może zmniejszyć ryzyko dla prywatnych inwestorów.
  • Wejście na rynek: Musimy również wziąć pod uwagę szerszą perspektywę na rynek spożywczy, w którym pojawiają się białka alternatywne. Obejmuje to kwestie dostępności, przystępności cenowej i preferencji kulturowych i wymaga szerokiego zakresu środków politycznych, od informacji po konkurencyjne ceny.
  • Edukacja i szkolenia: Przemysł i sektor spożywczy wymagają większej siły roboczej, a aby stale przyciągać i zatrzymywać talenty, potrzebna jest kompleksowa edukacja, budowanie potencjału i programy szkoleniowe, obejmujące szeroki zakres dyscyplin i sektorów.

EIT Food Protein Diversification Think Tank będzie nadal angażować zainteresowane strony w zorganizowaną dyskusję w celu zbadania istniejących luk, barier i możliwości oraz będzie współtworzyć oparte na dowodach mapy drogowe, w tym zalecane działania i polityki dotyczące dywersyfikacji białek w celu napędzania transformacji systemu żywnościowego.

Marja-Liisa Meurice, dyrektor EIT Food North and East, powiedziała: "Dywersyfikacja białka sprzyja innowacjom, ma potencjał do stworzenia znacznych możliwości gospodarczych i pozycjonuje państwa członkowskie UE w czołówce szybko rozwijającego się sektora. Przyjęcie kompleksowej strategii dywersyfikacji białka nie jest jedynie opcją, ale koniecznością.

Wprowadzenie tych zaleceń w życie wymaga znaczącej współpracy między rządami, branżą, środowiskiem akademickim i społeczeństwem obywatelskim. Tylko dzięki wspólnym zobowiązaniom możemy sprostać głównym wyzwaniom naszych czasów, przekroczyć tradycyjne ograniczenia i wspierać poczucie globalnej odpowiedzialności. Kontynuując tę dyskusję, zapraszamy wszystkich decydentów i interesariuszy w całej UE do przyłączenia się do nas w celu współtworzenia bardziej zrównoważonego, odpornego, zdrowego i bezpiecznego systemu żywnościowego".

Acacia Smith, starszy menedżer ds. polityki w Good Food Institute, dodała: "Dywersyfikacja białek ma do odegrania kluczową rolę w przekształcaniu systemów żywnościowych na skalę potrzebną do obniżenia emisji klimatycznych i zwiększenia odporności przy jednoczesnym tworzeniu nowych możliwości. Ten wspólny wysiłek potwierdza ważną rolę rządów UE w napędzaniu zmian - od finansowania badań i innowacji, przez tworzenie ram politycznych, po wsparcie dla rolników".

Przewodnik Accelerating Protein Diversification for Europe :

Źródło: materiały prasowe EIT

 

O think tanku EIT Food Protein Diversification Think Tank

EIT Food Protein Diversification Think Tank łączy wiedzę naukowców, firm, spółdzielni i organizacji pozarządowych w celu wspierania szerokiego i integracyjnego uczestnictwa w pokonywaniu barier dla innowacji w dziedzinie dywersyfikacji białek. Jego członkami są Danone, Lund University, The German Institute of Food Technologies (DIL), University of Helsinki, VTT Finland, The Good Food Institute (GFI) Europe, Puratos Group, ShakeUpFactory, Aarhus University, Grupo AN, BGI.

O EIT Food

EIT Food to największa i najbardziej dynamiczna społeczność innowacji żywnościowych na świecie. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, który produkuje zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Wspierani przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele i wizję zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Uwalniamy potencjał innowacji w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzymy i skalujemy startupy rolno-spożywcze, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i profesjonalistów w umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego i stawiamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez ponowne łączenie ich z pochodzeniem ich żywności.

Jesteśmy jedną z dziewięciu społeczności innowacyjnych ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eitfood.eu lub w mediach społecznościowych:
X, Facebook, LinkedIn, YouTube i Instagram.

 

Autor: EIT Food

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.